Výsledky vyhľadávania

 1. 14. celoštátne stretnutie etických komisií v Slovenskej republike : Bratislava, 29. novembra 2012  / Jozef Glasa, Helena Glasová, Terézia Krčméryová .  Medicínska etika a bioetika : časopis pre medicínsku etiku a bioetiku. - ISSN 1335-0560 . - Vol. 19, no. 3-4 (2012), s. 16-17  
  C 2855
  článok

  článok

 2. 24. kongres FIAMC - katolícky lekár v ére sekularizácie a technológie : Manila (Filipíny), 1.-4. okróbra 2014  / Jozef Glasa .  Medicínska etika a bioetika : časopis pre medicínsku etiku a bioetiku. - ISSN 1335-0560 . - Vol. 23, no. 1-2 (2016), s. 11-12  
  C 2855
  článok

  článok

 3. 25 odporúčaní týkajúcich sa etických, právnych a sociálnych dôsledkov genetického testovania .  Medicínska etika a bioetika : časopis pre medicínsku etiku a bioetiku. - ISSN 1335-0560 . - Vol. 11, no. 1-2 (2004), p. 13-18  
  C 2855
  článok

  článok

 4. 3. celoštátne stretnutie etických komisií v SR  / Jozef Glasa .  Medicínska etika a bioetika : časopis pre medicínsku etiku a bioetiku. - ISSN 1335-0560 . - Vol. 11, no. 1-2 (2004), p. 20  
  C 2855
  článok

  článok

 5. 6. konsenzný workshop - Klinické skúšanie produktov a liekov v SR v roku 2014, MZ SR, 2. 4. 2014  / Jozef Glasa .  Medicínska etika a bioetika : časopis pre medicínsku etiku a bioetiku. - ISSN 1335-0560 . - Vol. 21, no. 1-2 (2014), s. 16  
  C 2855
  článok

  článok

 6. A brief outline of the development of ethics consultation services in the USA  / Jaromír Matějek .  Medicínska etika a bioetika : časopis pre medicínsku etiku a bioetiku. - ISSN 1335-0560 . - Vol. 22, no. 3-4 (2015), s. 3-6  
  C 2855
  článok

  článok

 7. A Glass Darkly: Medicine and Theology in Further Dialogue  / Jozef Glasa .  Medicínska etika a bioetika : časopis pre medicínsku etiku a bioetiku. - ISSN 1335-0560 . - Vol. 18, no. 1-2 (2011), s. 18-19   (recenzia) 
  C 2855
  článok

  článok

 8. Access to medicines  / Jozef Glasa .  Medicínska etika a bioetika : časopis pre medicínsku etiku a bioetiku. - ISSN 1335-0560 . - Vol. 22, no. 3-4 (2015), s. 16   (recenzia) 
  C 2855
  článok

  článok

 9. C 2937
  Acta medica christiana slovaca : spravodaj Zväzu kresťanských lekárov a zdravotníkov  - Bratislava  : Charis . štvrťročník  ISSN 1335-1028
  Roky odberu
  1994-2001, 2003
  Čísla
  2003: 1-4 (30.1-)
  2001: 1-4 (1.1-)
  2000: 1-4 (1.1-), supl. 1 (31.12-)
  1999: 1-2 (1.1-), 3-4 (2.7-)
  1998: 1-2 (1.1-), 3 (2.7-), 4 (1.10-)
  1997: 1 (1.1-), 2-3 (2.4-), 4 (1.10-)
  1996: 1 (1.1-), 2 (1.4-), 3 (1.7-), 4 (30.9-)
  1995: 1 (1.1-), 2 (2.4-), 3 (2.7-), 4 (1.10-)
  1994: 1 (1.1-), 2 (2.7-)
  časopis

  časopis