Výsledky vyhľadávania

 1. Česká a slovenská psychiatrie : časopis Psychiatrické společnosti ČLS JEP a Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS . 2018. Roč. 114, č. 2  - s. 49-86   [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  Odkazy
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika (0.0-)
  časopis

  časopis


 2. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca . 2018. Vol. 85, no. 2  - s. 85-156   [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  Odkazy
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika (0.0-)
  časopis

  časopis


 3. Česká a slovenská psychiatrie : časopis Psychiatrické společnosti ČLS JEP a Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS . 2018. Roč. 114, č. 1  - s. 5-44   [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  Odkazy
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika (0.0-)
  časopis

  časopis


 4. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca . 2018. Vol. 85, no. 1  - s. 9-76   [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  Odkazy
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika (0.0-)
  časopis

  časopis


 5. C 739
  Česká radiologie  - Praha  : Galén . Štvrťročník  ISSN 1210-7883
  Roky odberu
  1994-
  Čísla
  2017: 1 (20.2-), 2 (20.5-), 3 (20.8-), 4 (20.11-)
  2016: 1 (20.3-), 2 (20.6-), 3 (20.9-), 4 (20.12-)
  2015: 1 (20.3-), 2 (20.6-), 3 (20.9-), 4 (20.12-)
  2014: 1 (30.3-), 2 (30.6-), 3 (30.9-), 4 (30.12-)
  2013: 1 (21.3-), 2 (21.6-), 3 (21.9-), 4 (21.12-)
  2012: 1 (23.3-), 2 (23.6-), 3 (23.9-), 4 (23.12-)
  2011: 1 (31.3-), 2 (30.6-), 3 (30.9-), 4 (31.12-)
  2010: suppl. 1 (0.0-), 1 (1.1-), 2 (1.4-), 3 (1.7-), 4 (1.10-)
  2009: 1 (1.1-), 2 (1.4-), 3 (1.7-), 4 (1.10-)
  2008: suppl. 1 (0.0-), 1 (1.1-), 2 (1.4-), 3 (1.7-), 4 (1.10-)
  2007: 1 (1.1-), 2 (3.4-), 3 (4.7-), 4 (4.10-)
  2006: 1 (1.1-), 2 (3.3-), 3 s prílohou (3.5-), 4 (3.7-), 5 (2.9-), 6 s obsahom r. 2006 (2.11-)
  2005: 1 (1.1-), 2 (3.3-), 3 s přílohou CSIR 2005 (3.5-), 4 (3.7-), 5 (2.9-), 6 s obsahom r. 2005 (2.11-)
  2004: 1 (1.1-), 2 (2.3-), 3 (2.5-), 4 (2.7-), 5 (1.9-), 6 (1.11-)
  2003: 1 (1.1-), 2 (3.3-), 3 (3.5-), 4 (3.7-), 5 (2.9-), 6 (2.11-)
  2002: 1 (1.1-), 2 (25.2-), 3 (21.4-), 4 (15.6-), 5 (9.8-), 6 (3.10-), suppl. 1 (31.12-)
  2001: 1 (1.1-), 2 s prílohou (25.2-), 3 (21.4-), 4 (15.6-), 5 (9.8-), 6 (3.10-)
  2000: 1 (1.1-), 2 (25.2-), 3 (20.4-), 4 (14.6-), 5 (8.8-), 6 (2.10-), suppl. 1 (31.12-)
  1999: 1 (1.1-), 2 (25.2-), 3 (21.4-), 4 (15.6-), 5 (9.8-), 6 (3.10-), suppl. 1 (31.12-)
  1998: 1 (1.1-), 2 (25.2-), 3 (21.4-), 4 (15.6-), 5 (9.8-), 6 (3.10-), suppl. 1 (31.12-)
  1997: 1 (1.1-), 2 (25.2-), 3 (21.4-), 4 (15.6-), 5 (9.8-), 6 (3.10-), suppl. 1 (31.12-)
  1996: 1 (1.1-), 2 (25.2-), 3 (20.4-), 4 (14.6-), 5 (8.8-), 6 (2.10-)
  časopis

  časopis


 6. Zážitok prítomnosti v psychoterapeutickom procese  / J. Vránová, M. Frecer, I. Pavlovič .  Česká a slovenská psychiatrie : časopis Psychiatrické společnosti ČLS JEP a Psychiatrickej spoločnosti SLS. - ISSN 1212-0383 . - Roč. 113, č. 6 (2017), s. 275  
  C 879
  článok

  článok


 7. Orgánové transplantace u dětí  / Jan Lebl ... [et al.] . - První vyd.  - Praha  : GALÉN , c2018  - 75 s. (Motolské pediatrické semináře; 1)  ISBN 978-80-7492-356-2   [1, z toho voľných 1]

 8. C 89
  Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca  - Praha  : Galén . Obmesačník  ISSN 0001-5415
  Roky odberu
  1951-
  Čísla
  2018: 1 (10.2-), 2 (10.4-)
  2017: 1 (20.2-), 2 (20.4-), 3 (20.6-), 4 (20.8-), 5 (20.10-), 6 (20.12-)
  2016: 1 (20.1-), 2 (20.3-), 3 (20.5-), 4 (20.7-), 5 (20.9-), 6 (20.11-)
  2015: 1 (15.2-), 2 (15.4-), 3 (15.6-), 4 (15.8-), 5 (15.10-), 6 (15.12-)
  2014: 1 (28.2-), 2 (28.4-), suppl. (30.5-), 3 (28.6-), 4 (28.8-), 5 (28.10-), 6 (28.12-)
  2013: 1 (28.2-), suppl. (1.4-), 2 (28.4-), 3 (28.6-), 4 (28.8-), 5 (28.10-), 6 (28.12-)
  2012: 1 (20.2-), 2 (20.4-), 3 (20.6-), 4 (20.8-), 5 (20.10-), 6 (20.12-)
  2011: suppl. (0.0-), 1 (1.1-), 2 (27.4-), 3 (29.6-), 4 (31.8-), 5 (27.10-), 6 (29.12-)
  2010: suppl. (0.0-), 1 (1.1-), 2 (1.3-), 3 (1.5-), 4 (1.7-), 5 (1.9-), 6 (1.11-)
  2009: 1 (1.1-), 2 (1.3-), 3 (1.5-), 4 (1.7-), 5 (1.9-), 6 (1.11-)
  2008: 1 (1.1-), 2 (1.3-), 3 (1.5-), 4 (1.7-), 5 (1.9-), 6 (1.11-)
  2007: suppl. 1 (0.0-), 1 (1.1-), 2 (3.3-), 3 (3.5-), 4 (3.7-), 5 (2.9-), 6 (2.11-)
  2006: 1 (1.1-), 2 (3.3-), 3 (3.5-), 4 (3.7-), 5 (2.9-), 6 (2.11-)
  2005: 1 (1.1-), 2 (3.3-), 3 (3.5-), 4 (3.7-), 5 (2.9-), 6 (2.11-)
  2004: 1 (1.1-), 2 (2.3-), 3 (2.5-), 4 (2.7-), 5 (1.9-), 6 (1.11-), suppl. 1 (31.12-)
  2003: 1 (1.1-), 2 (3.3-), 3 (3.5-), 4 (3.7-), 5 (2.9-), 6 (2.11-)
  2002: 1 (1.1-), 2 (3.3-), 3 (3.5-), 4 (3.7-), 5 (2.9-), 6 (2.11-)
  2001: 1 (1.1-), 2 (2.3-), 3 (1.5-), 4 (30.6-), 5 (29.8-), 6 (28.10-)
  2000: 1 (1.1-), 2 (1.3-), 3 (30.4-), 4 (29.6-), 5 (28.8-), 6 (27.10-)
  1999: 1 (1.1-), 2 (2.3-), 3 (1.5-), 4 (30.6-), 5 (29.8-), 6 (28.10-)
  1998: 1 (1.1-), 2 (2.3-), 3 (1.5-), 4 (30.6-), 5 (29.8-), 6 (28.10-)
  1997: 1 (1.1-), 2 (2.3-), 3 (1.5-), 4 (30.6-), 5 (29.8-), 6 (28.10-)
  1996: 1 (1.1-), 2 (1.3-), 3 (30.4-), 4 (29.6-), 5 (28.8-), 6 (27.10-)
  1995: 1 (1.1-), 2 (2.3-), 3 (1.5-), 4 (30.6-), 5 (29.8-), 6 (28.10-)
  1994: 1 (1.1-), 2 (2.3-), 3 (1.5-), 4 (30.6-), 5 (29.8-), 6 (28.10-)
  1993: 1 (1.1-), 2 (2.3-), 3 (1.5-), 4 (30.6-), 5 (29.8-), 6 (28.10-)
  časopis

  časopis


 9. C 879
  Česká a slovenská psychiatrie : časopis Psychiatrické společnosti ČLS JEP a Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS  - Praha  : Galén . Obmesačník  ISSN 1212-0383
  Roky odberu
  1995-
  Čísla
  2018: 1 (20.2-), 2 (20.4-)
  2017: 1 (20.2-), 2 (20.4-), 3 (20.6-), 4 (20.8-), 5 (20.10-), 6 (20.12-)
  2016: 1 (20.1-), 2 (20.3-), 3 (20.5-), 4 (20.7-), 5 (20.9-), 6 (20.11-)
  2015: 1 (28.2-), 2 (28.4-), 3 (28.6-), 4 (28.8-), 5 (28.10-), 6 (28.12-)
  2014: 1 (25.2-), 2 (25.4-), 3 (25.6-), 4 (25.8-), 5 (25.10-), 6 (25.12-)
  2013: 1 (21.2-), 2 (21.4-), 3 (21.6-), 4 (21.8-), 5 (21.10-), 6 (21.12-)
  2012: 1 (25.2-), 2 (25.4-), 3 (25.6-), 4 (25.8-), 5 (25.10-), 6 (25.12-)
  2011: 1 (28.2-), 2 (28.4-), 3 (28.6-), 4 (28.8-), 5 (28.10-), 6 (28.12-)
  2010: 1 (1.1-), 2 (1.3-), 3 (1.5-), 4 (1.7-), 5 (1.9-), 6 (1.11-)
  2009: 1 (1.1-), 2 (1.3-), 3 (1.4-), 4 (1.5-), 5 (1.7-), 6-8 (1.9-)
  2008: 1 (1.1-), 2 (1.3-), 3 (1.4-), 4 (1.5-), 5 (1.7-), 6 (1.9-), 7 (1.10-), 8 (1.11-)
  2007: suppl. 2 (0.0-), 1 (1.1-), 2 (16.2-), 3 (3.4-), 4 (19.5-), 5 (4.7-), 6 (19.8-), 7 (4.10-), 8 (19.11-), suppl. 1 (31.12-)
  2006: 1 (1.1-), 2 (16.2-), 3 (3.4-), 4 (19.5-), 5 (4.7-), 6 (19.8-), 7 (4.10-), 8 (19.11-)
  2005: 1 (1.1-), 2 (16.2-), 3 (3.4-), 4 (19.5-), 5 (4.7-), 6 (19.8-), 7 (4.10-), 8 (19.11-), suppl. 1 (31.12-)
  2004: 1 (1.1-), 2 (16.2-), 3 (2.4-), 4 (18.5-), 5 (3.7-), 6 (18.8-), 7 (3.10-), 8 (18.11-), suppl. 1 (31.12-), suppl. 2 (31.12-)
  2003: 1 (1.1-), 2 (16.2-), 3 (3.4-), 4 (19.5-), 5 (4.7-), suppl. 1 (17.7-), 6 (19.8-), 7 (4.10-), 8 (19.11-), suppl. 2 (31.12-)
  2002: 1 (1.1-), 2 (15.2-), 3 (1.4-), 4 (16.5-), 5 (30.6-), 6 (14.8-), 7 (28.9-), 8 (12.11-)
  2001: 1 (1.1-), 2 (15.2-), 3 (1.4-), 4 (16.5-), 5 (30.6-), 6 (14.8-), 7 (28.9-), 8 (12.11-)
  2000: 1 (1.1-), 2 (15.2-), 3 (31.3-), 4 (15.5-), 5 (29.6-), 6 (13.8-), 7 (27.9-), 8 (11.11-)
  1999: 1 (1.1-), 2 (15.2-), 3 (1.4-), 4 (16.5-), 5 (30.6-), 6 (14.8-), 7 (28.9-), 8 (12.11-), suppl. 1 (31.12-), suppl. 2 (31.12-)
  1998: 1 (1.1-), 2 (15.2-), 3 (1.4-), 4 (16.5-), 5 (30.6-), 6 (14.8-), 7 (28.9-), 8 (12.11-)
  1997: 1 (1.1-), 2 (15.2-), 3 (1.4-), 4 (16.5-), 5 (30.6-), 6 (14.8-), 7 (28.9-), 8 (12.11-), suppl. 1 (31.12-), suppl. 2 (31.12-), suppl. 3 (31.12-), suppl. 4 (31.12-)
  1996: 1 (1.1-), 2 (1.3-), 3 (30.4-), 4 (29.6-), 5 (28.8-), 6 (27.10-)
  časopis

  časopis


 10. Junqueirovy základy histologie  / Anthony L. Mescher  přeložil kolektiv autorů  - Praha  : Galén , c2018  - xiii, 558 s.  ISBN 978-80-7492-324-1   [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]