Výsledky vyhľadávania

 1. 10 rokov transplantácií kostnej drene na Slovensku  / Martin Mistrík .  Lekársky obzor : odborný časopis Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. - ISSN 0457-4214 . - Roč. 58, č. 10 (2009), s. 453-454  
  C 480
  článok

  článok

 2. 24-hodinové monitorovanie krvného tlaku a jeho význam v terapii ambulantne liečených pacientov s esenciálnou hypertenziou  / M. Bittnerová, J. Kyselovič, J. Sirotiaková, Š. Paulov .  Farmaceutický obzor : časopis pre farmaceutickú vedu a prax. - ISSN 0014-8172 . - Roč. 74, č. 9-10 (2005), s. 237-242  : grafy, tab.  
  C 233
  článok

  článok

 3. 24-hodinové monitorovanie krvného tlaku - rutinná súčasť vyšetrenia detí a adolescentov s artériovou hypertenziou  / Tatiana Baltesová ... [et al.] .  Lekársky obzor : odborný časopis Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. - ISSN 0457-4214 . - Roč. 55, č. 5 (2006), s. 179-184  : grafy, sch., tab.  
  C 480
  článok

  článok

 4. 2- a 4-fluórfenylpiperazínové deriváty kyseliny alkoxyfenylkarbámovej a ich potenciálne antidysrytmické účinky  / E. Račanská, I. Tumová, T. Foltánová .  Farmaceutický obzor : časopis pre farmaceutickú vedu a prax. - ISSN 0014-8172 . - Roč. 74, č. 9-10 (2005), s. 247-250  : grafy, tab.  
  C 233
  článok

  článok

 5. 30. rokov lekárnických dní a ich ďalšie smerovanie  / M. Fulmeková, S. Szücsová, L. Černušková .  Farmaceutický obzor : časopis pre farmaceutickú vedu a prax. - ISSN 0014-8172 . - Roč. 73, č. 9-10 (2004), s. 277  
  C 233
  článok

  článok

 6. 30. výročie založenia Výskumného ústavu liečiv - 20 rokov výskumu liečivých rastlín a prírodných látok vo Výskumnom ústave liečiv a VULM, a.s.  / V. Štalmach .  Liečivé rastliny. - ISSN 1335-9878 . - Roč. 39, č. 6 (2002), s. 202-205  : Fotogr., tab.  
  C 1608
  článok

  článok

 7. 30 rokov Katedry farmaceutickej prevádzky Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského  / Špringer, V. - Vlčková, J. - Kučerová, M. .  Farmaceutický obzor : časopis pre farmaceutickú vedu a prax : vedecký odborný časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. - ISSN 0014-8172 . - (1987), s. 423-432  
  C 233
  článok

  článok

 8. 33. európske sympózium klinickej farmácie  / M. Göböová .  Farmaceutický obzor : časopis pre farmaceutickú vedu a prax. - ISSN 0014-8172 . - Roč. 74, č. 2-3 (2005), s. 45-46  
  C 233
  článok

  článok

 9. 35-ročné skúsenosti v liečbe zlomenín zygomatikomaxilárneho komplexu  / Dušan Hollý ... [et al.] .  Lekársky obzor : odborný časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. - ISSN 0457-4214 . - Roč. 69, č. 7-8 (2020), s. 240-245  : ilustr. obr.  
  C 480
  článok

  článok

 10. 3-D QSAR analýza série potenciálnych beta-adrenolytík aryloxyaminopropanolového typu  / M. Polakovičová, R. Čižmáriková, F. Devínsky .  Farmaceutický obzor : časopis pre farmaceutickú vedu a prax. - ISSN 0014-8172 . - Roč. 73, č. 9-10 (2004), s. 231  : Obr.  
  C 233
  článok

  článok