Výsledky vyhľadávania

 1. časopis

  časopis

 2. Ambulantná terapia . 2008. Zv. : Roč. 6, č. 1-4  - s. 3-266   [2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  Odkazy
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika (0.0-)
  ČLÁNKY
  2008: (1-25), (26-50), (51-57)
  časopis

  časopis

 3. Ambulantná terapia . 2007. Zv. : Roč. 5, č. 1-4  - s. 3-210   [2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  Odkazy
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika (0.0-)
  ČLÁNKY
  2007: (1-25), (26-41)
  časopis

  časopis

 4. Ambulantná terapia . 2006. Zv. : Roč. 3, č. 1-3  - samostatné stránkovanie   [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  Odkazy
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika (0.0-)
  ČLÁNKY
  2006: (1-25), (26-33)
  časopis

  časopis

 5. Ambulantná terapia . 2005, Zv.: marec a september  - samostatné stránkovanie   [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  Odkazy
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika (0.0-)
  ČLÁNKY
  2005:
  Akné-ochorenie, ktoré možno úspešne vyliečiť (0.0-),
  Dekongestívne antihistaminiká v pediatrickej praxi (0.0-),
  Diagnostika a liečba akútnych zápalov stredného ucha (0.0-),
  Farmakologická liečba refluxnej choroby pažeráka (0.0-),
  Farmakoterapia ischemickej choroby srdca z pohľadu potrieb a možností ambulantnej sféry (0.0-),
  Farmakoterapia nádorovej a nenádorovej bolesti (0.0-),
  Infekcia vírusom hepatitídy B a súčasné možnosti jej liečby (0.0-),
  Liečba rastovým hormónom v dospelosti (0.0-),
  Medikamentózna liečba benígnej prostatickej hypoplázie (0.0-),
  Medikamentózna liečba parodontis (0.0-),
  Migréna a neurootologické príznaky (0.0-),
  Mikroalbuminúria-dôležitý marker postihnutia srdca a obličiek u diabetikov aj nediabetikov (0.0-),
  Mýty o reforme zdravotníctva (0.0-),
  Nízkomolekulové heparíny (0.0-),
  Osteoporóza-prevencia a liečba (0.0-),
  Pohľad ortopéda na komplexnú liečbu artróz (0.0-),
  Postavenie hypolipidemickej liečby v rámci kardiovaskulárnej prevencie (0.0-),
  Programové vyhlásenie vlády a reformné zákony (0.0-),
  Sideropenická anémia u detí (0.0-),
  Sledovanie nákladov v ambulancii a v zdravotníckom zariadení (0.0-),
  Sú genetické bisfosfonáty dostatočne efektívne a bezpečné? (0.0-),
  Súčasné pricípy komplexnej liečby obezity (0.0-),
  Terapia rastovým hormónom v dospelosti (0.0-)
  časopis

  časopis

 6. Ambulantná terapia . 2004, Zv. 2: október 2004, december 2004-január 2005  - samostatné stránkovanie   [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  Odkazy
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika (0.0-)
  ČLÁNKY
  2004: (1-25), (26-26)
  časopis

  časopis

 7. C 3132
  Anestéziológia a intenzívna medicína  - Bratislava  : SOLEN . Polročník  ISSN 1339-0155
  Roky odberu
  2012-
  Čísla
  2019: 1 (20.5-), 2 (20.11-)
  2018: 1 (20.6-), 2 (20.12-)
  2017: 1 (16.5-), 2 (12.12-)
  2016: 1 (20.6-), 2 (20.12-)
  2015: 1 (12.5-), 2 (12.11-)
  2014: 1 (30.6-), 2 (30.12-)
  2013: 1 (30.6-), 2 (30.12-)
  2012: 1 (30.12-)
  časopis

  časopis

 8. Anestéziológia a intenzívna medicína . 2016. Zv. : Roč. 5, č. 1-2  - s. 3-78   [2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  Odkazy
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika (0.0-)
  časopis

  časopis

 9. Anestéziológia a intenzívna medicína . 2015. Zv. : Roč. 4, č. 1-2  - s. 3-78   [2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  Odkazy
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika (0.0-)
  ČLÁNKY
  2015:
  Antiagreganciá v perioperačnom manažmente pri nekardiochirurgických operačných výkonoch-stručné odporúčania (0.0-),
  Automatická proporcionálna minútová ventilácia pľúc-prečo minútová ventilácia? (0.0-),
  Dexmedetomidin v prevencii pooperačného delíria u kardiochirurgických pacientov (0.0-),
  Klinická aplikácia APMV (0.0-),
  Klinické aplikácie analýzy artériovej tlakovej krivky (0.0-),
  Kreatínfosfát v liečbe kriticky chorých (0.0-),
  Laktát-marker metabolického stresu pacientov s kritickým ochorením (0.0-),
  Meticilín-senzitívny Staphylococcus aureus s produkciou Panton-Valentine leukocidínu ako príčina hemoragicko-nekrotizujúcej pneumónie (0.0-),
  Morbídne obézny pacient na jednotke intenzívnej starostlivosti (0.0-),
  Negatívny reverz-odmietnutie liečby pacientom (0.0-),
  Nová kniha : História anestéziológie a intenzívnej medicíny na Slovensku (0.0-),
  Nové orálne antikoagulanciá-stručný perioperačný manažment (0.0-),
  Pacienti s cirhózou pečene a elektívny chirurgický výkon (0.0-),
  Pneumotorax počas laparoskopických výkonov-zriedkavá komplikácia, na zvládnutie ktorej sme pripravení? (0.0-),
  Pseudochylotorax ako následok neskorej erózie cievnej steny centrálnym venóznym katétrom-kazuistika (0.0-),
  Stratégia rozvoja SSAIM, príspevok k programovému vyhláseniu nového výboru SSAIM (0.0-),
  Stručná informácia o lieku (0.0-),
  Terminálna fáza ľudského života a poskytovanie zdravotnej starostlivosti z pohľadu práva (0.0-),
  Zavádzanie pain servisu-prvé výsledky a skúsenosti (0.0-)
  časopis

  časopis