Výsledky vyhľadávania

 1. 3. Európsky deň cystickej fibrózy  / Katarína Štepánková .  Pediatria pre prax. - ISSN 1336-8168 . - Roč. 9, č. 6 (2008), s. 321  
  C 3070
  článok

  článok

 2. 49. pediatrické dni - "Pediatria pre prax" v Bratislave  / Dagmar Székyová, Viktor Jankó .  Pediatria pre prax. - ISSN 1336-8168 . - Roč. 10, č. 3 (2009), s. 163-164  : ilustr., fotogr.  
  C 3070
  článok

  článok

 3. (Auto)imunitní epilepsie  / Horák O. ... [et al.] .  Neurológia pre prax : [suplement] . 52. slovensko-české dni detsej neurológie : XXVIII. bratislavské postgraduálne dni detskej neurológie : 31. máj - 2 jún 2018, Starý Smokovec : odborný program a abstrakty. - ISSN 1337-4451 . - Roč. 19, č. S1 (2018), s. 27-28  
  CP 3034
  článok

  článok

 4. (Ne)dôstojnosť preventívnej prehliadky v optike onkologického ochorenia  / Filip Barbarič .  Onkológia. - ISSN 1336-8176 . - Roč. 10, č. 5 (2015), s. 322-324  
  C 3069
  článok

  článok

 5. (Ne)konečné možnosti epileptogenetiky  / Horák O. .  Neurológia pre prax : [suplement] . XXIX. bratislavské postgraduálne dni detskej neurológie : 15. - 16. marec 2019, Bratislava : odborný program a abrstrakty. - ISSN 1337-4451 . - Roč. 20, č. S1 (2019), s. 26-27  
  CP 3034
  článok

  článok

 6. (Ne)Potrebujeme štandardné postupy v pediatrickej praxi?  / Ľudmila Podracká .  Pediatria pre prax. - ISSN 1336-8168 . - Roč. 14, č. 3 (2013), s. [91]  
  C 3070
  článok

  článok

 7. (Ne)priateľská úloha mezenchýmových stromálnych buniek v nádoroch prsníka: spojenci alebo protivníci?  / Kučerová L. ... [et al.] .  Onkológia. Suplement . Bratislavské onkologické dni XLVIII. ročník : 6. -7. október, Holiday Inn, Bratislava : abstrakty. - ISSN 1337-4435 . - Roč. 6, č. S2 (2011), s. 27-28  
  CP 3069
  článok

  článok

 8. (Ne)známá vaskulitida?  / Doležel Z. ... [et al.] .  Pediatria pre prax. - ISSN 1336-8168 . - Roč. 15, č. 6 (2014), s. 262  
  C 3070
  článok

  článok

 9. 1. Slovensko-český zjazd o spánku a 2. Somnologické dni  / Mária Tormašiová .  Neurológia pre prax. - ISSN 1335-9592 . - Roč. 5, č. 3 (2004), s. 179-180  
  C 3034
  článok

  článok

 10. 100 hybridních výkonů v terapii ICHDK  / Rokošný S. ... [et al.] .  Vaskulárna medicína. Suplement . XV. slovenský kongres cievnej chirurgie s medzinárodnou účasťou : 31. marec- 3. apríl 2011, Jasná : abstrakty. - ISSN 1338-0214 . - Roč. 3, č. S2 (2011), s. 18  
  CP 3098
  článok

  článok