Výsledky vyhľadávania

 1. Správa o dodržiavaní ľudských práv vrátane zásady rovnakého zaobchádzania v Slovenskej republike za rok 2009  / editorka Anna Zachová  - Bratislava  : Slovenské národné stredisko pre ľudské práva , 2010  - 170 s.  ISBN 978-80-89016-47-1   [1, z toho voľných 1]

 2. Integrovaný systém sociálnoprávnej ochrany dieťaťa : Zborník príspevkov z odborných seminárov  - Bratislava  : Slovenské národné stredisko pre ľudské práva , 2009  - 74 s.  ISBN 978-80-763-18-5 [Dokument nie je vo fonde knižnice]
  kniha

  kniha


 3. Správa o súčasnom stave dodržiavania práv dieťaťa v Slovenskej republike  / editor Peter Guráň . - Prvé vyd.  - Bratislava  : Slovenské národné stredisko pre ľudské práva , 2008  - 57 s.  ISBN 978-80-89016-31-0   [1, z toho voľných 1]

 4. Reprezentatívny výskum vnímania ľudských práv a zásady rovnakého zaobchádzania u dospelej populácie v SR  / Kotvanová, A.  - Bratislava  : Slovenské národné stredisko pre ľudské práva , 2007 [Dokument nie je vo fonde knižnice]
  kniha

  kniha


 5. Diskriminácia osôb so zdravotným postihnutím : vybrané prípadové štúdie Slovenského národného strediska pre ľudské práva  / sprac. Viera Mrázová, Alexandra Poláková, Jana Trojanová . - 1. vyd.  - Bratislava  : Slovenské národné stredisko pre ľudské práva , 2006  - 18 s.  ISBN 80-89016-16-2   [1, z toho voľných 1]

 6. Aktivisti a obhajcovia práv zdravotne postihnutých : tréningová príručka  / prekl. Lucia Antalecová, Alena Kánová, Darina Ondrušová . - 1. vyd.  - Bratislava  : Slovenské národné stredisko pre ľudské práva , 2006  - 81 s.  ISBN 80-89016-14-6   [1, z toho voľných 1]