Výsledky vyhľadávania

 1. Cievna chirurgia  / Frankovičová, M. a kol. . - Vyd. prvé  - Košice  : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach , 2018  - 382 s.  ISBN 978-80-8152-599-5   [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha


 2. Plastická chirurgia  / Martina Vidová Ugurbas . - Vyd. prvé  - Košice  : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach , 2018  - 109 s. (Vysokoškolské učebné texty)  ISBN 978-80-8152-647-3   [1, z toho voľných 1]

 3. Vademecum sociálnej práce : terminologický slovník  / Balogová Beáta, Eva Žiaková  - Košice  : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach , 2017  ISBN 978-80-8152-483-7 [Dokument nie je vo fonde knižnice]
  kniha

  kniha


 4. Aplikovaná kineziológia chrbtice  / Takáč P. ... [et al.]  - Košice  : UPJŠ v Košiciach , 2017  ISBN 978-80-8152-468-4 [Dokument nie je vo fonde knižnice]
  kniha

  kniha


 5. Praktické cvičenia z imunológie  / Marián Sabol, Helga Kostelná, Leonard Siegfried . - Vyd. prvé  - Košice  : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach , 2017  - 64 s. (Vysokoškolské učebné texty)  ISBN 978-80-8152-479-0   [2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 6. Základy lekárskej, klinickej a laboratórnej biochémie  / Mareková, M. ... [et al.] . - Vyd. prvé  - Košice  : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach , 2017  - 217 s.  ISBN 978-80-8152-506-3   [3, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 7. Ortuť v životnom prostredí ako rizikový faktor zdravia : vedecká monografia  / Tatiana Kimáková . - Vyd. prvé  - Košice  : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach , 2017  - 148 s.  ISBN 978-80-8152-478-3   [1, z toho voľných 1]

 8. Antioxidanty a ich význam v prevencii chornických ochorení  / Kimáková T., Pavlík V.  - Košice  : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach , 2017 [Dokument nie je vo fonde knižnice]
  kniha

  kniha


 9. Vybrané kapitoly zo špeciálnej neurológie  / Zuzana Gdovinová ... [et al.] . - Vyd. prvé  - Košice  : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach , 2017  - 635 s. (Vysokoškolská učebnica)  ISBN 978-80-8152-499-8   [3, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 10. Rádiológia pre medikov  / Tatiana Muchová . - Vyd. prvé  - Košice  : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach , 2017  - 358 s. (Vysokoškolské učebné texty)  ISBN 978-80-8152-520-9   [2, z toho voľných 1, prezenčne 1]