Výsledky vyhľadávania

 1. Cievna chirurgia  / Frankovičová, M. a kol. . - Vyd. prvé  - Košice  : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach , 2018  - 382 s.  ISBN 978-80-8152-599-5   [1, z toho voľných 1]

 2. Plastická chirurgia  / Martina Vidová Ugurbas . - Vyd. prvé  - Košice  : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach , 2018  - 109 s. (Vysokoškolské učebné texty)  ISBN 978-80-8152-647-3   [1, z toho voľných 1]

 3. Mikroskopická anatómia pre odbor zubného lekárstva : vybrané kapitoly  / Iveta Domoráková ... [et al.] . - Vyd. prvé  - Košice  : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach , 2018  - 293 s.  ISBN 978-80-8152-671-8   [1, z toho voľných 1]

 4. Základy lekárskej, klinickej a laboratórnej biochémie  / Mareková, M. ... [et al.] . - Vyd. prvé  - Košice  : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach , 2017  - 217 s.  ISBN 978-80-8152-506-3   [3, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 5. Praktické cvičenia z imunológie  / Marián Sabol, Helga Kostelná, Leonard Siegfried . - Vyd. prvé  - Košice  : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach , 2017  - 64 s. (Vysokoškolské učebné texty)  ISBN 978-80-8152-479-0   [2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 6. Rádiológia pre medikov  / Tatiana Muchová . - Vyd. prvé  - Košice  : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach , 2017  - 358 s. (Vysokoškolské učebné texty)  ISBN 978-80-8152-520-9   [2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 7. Aplikovaná kineziológia chrbtice  / Takáč P. ... [et al.]  - Košice  : UPJŠ v Košiciach , 2017  ISBN 978-80-8152-468-4 [Dokument nie je vo fonde knižnice]
  kniha

  kniha


 8. Vybrané kapitoly zo základov zdravotnej starostlivosti  / Lucia Dimunová, Jana Raková, Gabriela Štefková . - Vyd. prvé  - Košice  : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach , 2017  - 79 s. (Vysokoškolská učebnica)  ISBN 978-80-8152-544-5   [1, z toho voľných 1]

 9. Vademecum sociálnej práce : terminologický slovník  / Balogová Beáta, Eva Žiaková  - Košice  : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach , 2017  ISBN 978-80-8152-483-7 [Dokument nie je vo fonde knižnice]
  kniha

  kniha


 10. Antioxidanty a ich význam v prevencii chronických ochorení  / Kimáková T., Pavlík V.  - Košice  : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach , 2017 [Dokument nie je vo fonde knižnice]
  kniha

  kniha