Výsledky vyhľadávania

 1. 10. jubilejné Dni mladých internistov s medzinárodnou účasťou, Košice 12.-13.9. 1991 : súhrny prednášok  / Hl. zost. Hana Bertová  - Košice  : Univerzita P. J. Šafárika , 1991  - 56 s.   [3, z toho voľných 3]
  kniha

  kniha

 2. Abdominálna ultrasonografia : vysokoškolské učebné texty  / Ivana Valočíková . - 1. vyd.  - Košice  : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika , 2005  - 73 s.  ISBN 80-7097-574-1   [1, z toho voľných 1]
  kniha

  kniha

 3. Akútna enteritída ako pracovná diagnóza  / Špaňo, L. ... [et al.] .  10. celoslovenská infektologická konferencia : zborník abstraktov : Nitra, 7. - 8. október 2016 . - ISBN 978-80-8152-446-2 . - S. 18  
  Z 1950
  článok

  článok

 4. Anatómia človeka, splanchnológia : vysokoškolské učebné texty  / Kočišová, M., Dorko, F.  - Košice  : Univerzita P. J. Šafárika , 2003  - 55 s. [Dokument nie je vo fonde knižnice]
  kniha

  kniha

 5. Anatómia nervovej sústavy  / Alojz Gomboš . - 1. vyd.  - Košice  : Univerzita P. J. Šafárika , 1990  - 140 s.  ISBN 80-7097-100-2   [2, z toho voľných 2]
  kniha

  kniha

 6. Anatómia penisu  / Vincent Nagy .  Choroby penisu . - ISBN 978-80-7097-913-6 . - S. 10-13  
  K 55463
  článok

  článok

 7. Anatómia pre stomatológov. 1. diel  / Vladimír Munka, Alojz Gomboš . - 2. preprac. vyd.  - Košice  : Univerzita P. J. Šafárika , 1984  - 312 s.   [3, z toho voľných 3]
  kniha

  kniha

 8. Anatómia pre stomatológov. 2. diel  / Vladimír Munka, Alojz Gomboš . - 2. preprac. vyd.  - Košice  : Univerzita P. J. Šafárika , 1984  - 317 s. (Vysokoškolské skriptá)   [3, z toho voľných 3]
  kniha

  kniha

 9. Anatomy of head and neck : an illustrated text for general and dental medicine students  / D. Kluchová ... [et al.]  - Košice  : Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Publishing ŠafárikPress , 2019  - 199 s. (Textbook)  ISBN 978-80-8152-677-0   [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 10. Anestéziológia a intenzívna medicína pre študentov lekárskej fakulty  / Jozef Firment a kol. . - 2. dopl. vyd.  - Košice  : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach , 2020  - 239 s. (Vysokoškolská učebnica)  ISBN 978-80-8152-843-9   [2, z toho voľných 2]
  kniha

  kniha