Výsledky vyhľadávania

 1. Dospělý a dětský pacient v psychosomatice : 17. psychosomatická konference v Liberci  - [S.l.  : s.n.] , 2018  - 36 s.   [1, z toho voľných 1]

 2. XXIII. ročník Gastrofórum 2018 : Štrbské Pleso, Hotel Patria, 24.-26. január 2018  - [S.l.  : s.n.] , 2018  - 43 s.   [1, z toho voľných 1]

 3. Mikroskopické poškodenie sliznice pažeráka koreluje s citlivosťou kašľového reflexu u pacientov s GERD  / Ďuriček M. ... [et al.] .  XXIII. ročník Gastrofórum 2018 : Štrbské Pleso, Hotel Patria, 24.-26. január 2018 : program . - S. 16-17  
  Z 2077
  článok

  článok


 4. Konfokální laserová endomikroskopie v diagnostice lézí jícnu a žaludku a její úloha ve sledování pacientů po endoskopické léčbě neoplazií jícnu: výsledky prospektivní monocentrické studie  / Jana Krajčíová ... [et al.] .  XXIII. ročník Gastrofórum 2018 : Štrbské Pleso, Hotel Patria, 24.-26. január 2018 : program . - S. 17-18  
  Z 2077
  článok

  článok


 5. Dlouhodobé výsledky perorální endoskopické myotomie (POEM) u achalázie  / Rábeková Z. ... [et al.] .  XXIII. ročník Gastrofórum 2018 : Štrbské Pleso, Hotel Patria, 24.-26. január 2018 : program . - S. 18-19  
  Z 2077
  článok

  článok


 6. Úspešnosť eradikačnej liečby HP infekcie v ambulantných podmienkach pri možnosti sledovania citlivosti a rezistencie HP na ATB  / Hyrdel P. ... [et al.] .  XXIII. ročník Gastrofórum 2018 : Štrbské Pleso, Hotel Patria, 24.-26. január 2018 : program . - S. 19-20  
  Z 2077
  článok

  článok


 7. Misfolding mutácia v géne karboxypeptidázy A1 vedie ku vzniku chronickej pankreatitídy  / Eszter Hegyi, Miklós Sahim Tóth .  XXIII. ročník Gastrofórum 2018 : Štrbské Pleso, Hotel Patria, 24.-26. január 2018 : program . - S. 21-22  
  Z 2077
  článok

  článok


 8. Acute-on-chronic liver failure spôsobené akútnou hepatitídou E  / Zborovjanová V., Janíčko M., Jarčuška P. .  XXIII. ročník Gastrofórum 2018 : Štrbské Pleso, Hotel Patria, 24.-26. január 2018 : program . - S. 22-23  
  Z 2077
  článok

  článok


 9. POEM v liečbe achalázie asociovanej s epifrenickým divertiklom  / Ďuriček M ... [et al.] .  XXIII. ročník Gastrofórum 2018 : Štrbské Pleso, Hotel Patria, 24.-26. január 2018 : program . - S. 23-24  
  Z 2077
  článok

  článok


 10. "Full-thickness“ endoskopická resekce kolorektální lokální reziduální neoplázie – kazuistika  / Brogyuk N., Grega T., Suchánek Š. .  XXIII. ročník Gastrofórum 2018 : Štrbské Pleso, Hotel Patria, 24.-26. január 2018 : program . - S. 24  
  Z 2077
  článok

  článok