Výsledky vyhľadávania

 1. Mikroskopické poškodenie sliznice pažeráka koreluje s citlivosťou kašľového reflexu u pacientov s GERD  / Ďuriček M. ... [et al.] .  XXIII. ročník Gastrofórum 2018 : Štrbské Pleso, Hotel Patria, 24.-26. január 2018 : program . - S. 16-17  
  Z 2077
  článok

  článok


 2. Konfokální laserová endomikroskopie v diagnostice lézí jícnu a žaludku a její úloha ve sledování pacientů po endoskopické léčbě neoplazií jícnu: výsledky prospektivní monocentrické studie  / Jana Krajčíová ... [et al.] .  XXIII. ročník Gastrofórum 2018 : Štrbské Pleso, Hotel Patria, 24.-26. január 2018 : program . - S. 17-18  
  Z 2077
  článok

  článok


 3. Dlouhodobé výsledky perorální endoskopické myotomie (POEM) u achalázie  / Rábeková Z. ... [et al.] .  XXIII. ročník Gastrofórum 2018 : Štrbské Pleso, Hotel Patria, 24.-26. január 2018 : program . - S. 18-19  
  Z 2077
  článok

  článok


 4. Úspešnosť eradikačnej liečby HP infekcie v ambulantných podmienkach pri možnosti sledovania citlivosti a rezistencie HP na ATB  / Hyrdel P. ... [et al.] .  XXIII. ročník Gastrofórum 2018 : Štrbské Pleso, Hotel Patria, 24.-26. január 2018 : program . - S. 19-20  
  Z 2077
  článok

  článok


 5. Misfolding mutácia v géne karboxypeptidázy A1 vedie ku vzniku chronickej pankreatitídy  / Eszter Hegyi, Miklós Sahim Tóth .  XXIII. ročník Gastrofórum 2018 : Štrbské Pleso, Hotel Patria, 24.-26. január 2018 : program . - S. 21-22  
  Z 2077
  článok

  článok


 6. Acute-on-chronic liver failure spôsobené akútnou hepatitídou E  / Zborovjanová V., Janíčko M., Jarčuška P. .  XXIII. ročník Gastrofórum 2018 : Štrbské Pleso, Hotel Patria, 24.-26. január 2018 : program . - S. 22-23  
  Z 2077
  článok

  článok


 7. POEM v liečbe achalázie asociovanej s epifrenickým divertiklom  / Ďuriček M ... [et al.] .  XXIII. ročník Gastrofórum 2018 : Štrbské Pleso, Hotel Patria, 24.-26. január 2018 : program . - S. 23-24  
  Z 2077
  článok

  článok


 8. "Full-thickness“ endoskopická resekce kolorektální lokální reziduální neoplázie – kazuistika  / Brogyuk N., Grega T., Suchánek Š. .  XXIII. ročník Gastrofórum 2018 : Štrbské Pleso, Hotel Patria, 24.-26. január 2018 : program . - S. 24  
  Z 2077
  článok

  článok


 9. Higher prevalence of ovarian cysts in women with Crohn`disease with a history of Crohn`s disease-related abdominal surgery  / V. Suchá ... [et al.] .  XXIII. ročník Gastrofórum 2018 : Štrbské Pleso, Hotel Patria, 24.-26. január 2018 : program . - S. 24-26  
  Z 2077
  článok

  článok


 10. Skupinové sedenia ako jedna z efektívnych foriem psychologickej intervencie u IBD pacientov  / Barbora Malík et al. .  XXIII. ročník Gastrofórum 2018 : Štrbské Pleso, Hotel Patria, 24.-26. január 2018 : program . - S. 26-27  
  Z 2077
  článok

  článok