Výsledky vyhľadávania

 1. XXXI. Slovenská konferencia farmaceutických laborantov s medzinárodnou účasťou venovaná 55. výročiu založenia inštitucionálneho ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov : 3. - 4. október 2008, Poprad, MsÚ mesta Poprad a hotel Satel  - [S.l.]  : [s.n.] , [2008]  - 20 s.   [1, z toho voľných 1]
 2. „Going cheap” in multiple myeloma: a review of the use unprocessed whole blood as a stem cell source for autologus transplantation  / De Kreuk, A. M. .  Myelómové fórum s medzinárodnou účasťou : 11. 5. - 12. 5. 2018 : Hotel Saffron, Bratislava : zborník abstraktov . - ISBN 978-80-969863-8-5 . - S. 12-13  
  Z 2097
  článok

  článok

 3. 10 rokov účasti NRC pre mikrobiológiu životného prostredia v medzinárodných programoch  / Sirotná, Z. ... [et al.] .  XIII. vedecko - odborná konferencia národných referenčných centier pre surveillance infekčných chorôb v SR : 15. 3. 2016, Bratislava . - ISBN 978-80-89797-12-7 . - S. 45  
  Z 1910
  článok

  článok

 4. 100 years anniversary of University Hospital Královské Vinohrady : the Czech Medical Association of J. E. Purkyně - Society of Aesthetic Surgery, the 3rd Faculty of Medicine, Charles University, Praha, University Hospital Královské Vinohrady, Praha give 3rd central European advanced course on aesthetic surgery and Czech national symposium with international participation  - [S.l.  : s.n. , 2002]  - 23 s.   [1, z toho voľných 1]
 5. 13. celoštátna konferencia dialyzačných a transplantačných pracovníkov : súhrny, Bardejovské kúpele, 30.9.-3.10.1990  - [S.l.  : s.n. , 1993]  - nestr.   [1, z toho voľných 1]
 6. 20 rokov plošného nákupu bezpečných koncentrátov koagulačných faktorov v SR  / A. Bátorová, Ľ. Hlinková .  4. hemofilické dni s medzinárodnou účasťou : 19. - 20. apríl 2012, Bratislava, Hotel Gate One : abstrakty prednášok . - S. 17-18  : ilustr., graf  
  Z 1563, Z 1564
  článok

  článok

 7. 20. konferencia Syntéza a analýza liečiv poriadaná na pamiatku Dr. Ing. Oldřicha Hanča, DrSc. 22.-25.10.1990, Vysoké Tatry, Stará Lesná : súhrny prednášok a plagátových zdelení  - [S.l.  : s.n. , 1993]  - nestr.   [1, z toho voľných 1]
 8. 21. konferencia Syntéza a analýza liečiv : poriadaná pri príležitosti 20. výročia založenia Výskumného ústavu liečiv v Modre, 7.-10.9.1992, Modra  - [S.l.  : s.n. , 1992]  - nestr.   [1, z toho voľných 1]
 9. 22. Celostátní nefrologický kongres s mezinárodní účastí : Abstrakta. Olomouc, 3.-5. června 1992  - [S.l.  : s.n. , 1993]  - 126 s.   [1, z toho voľných 1]
 10. 3-leté sledování pacienta po žilní autologní náhradě pro infekční aneurysma břišní aorty  / Matej Pekař ... [et al.] .  XXII. slovenský kongres cievnej chirurgie s medzinárodnou účasťou : 5. - 7. 4. 2018, Jasná, Demänovská dolina : program a abstrakty. - ISSN 1338-0214 . - S. 25-26  
  Z 2101
  článok

  článok