Výsledky vyhľadávania

 1. 10. Diabetologické dni, Trenčín, 8. - 10. júna 2000  / Renáta Lahitová .  Nemocnica : časopis Fakultnej nemocnice Bratislava . - Roč. 7, č. 3-4 (2000), s. 34-35  
  C 2862
  článok

  článok

 2. 10. Jubilejný medzinárodný kurz modernej rinoplastiky Maďarsko, Pécs, 2.-5. jún 2004  / Juraj Klačanský .  Choroby hlavy a krku : medziodborový časopis pre odborných a praktických lekárov. - ISSN 1210-0447 . - Roč. 13, č. 2 (2004), s. 57  : Fotogr.  
  C 2791
  článok

  článok

 3. 10. kongres FEAMC - Nové výzvy pre medicínu a zdravotníctvo v Európe  / Ivica Gulášová .  Revue ošetrovateľstva a laboratórnych metodík : odborný časopis Slovenskej lekárskej spoločnosti. - ISSN 1335-5090 . - Roč. 11, č. 2 (2005), s. 87  
  C 2952
  článok

  článok

 4. 10. medzinárodné sympózium "Nízky HDL-cholesterol a metabolický syndróm" Dijon 2002  / Ľ. Fábryová .  Diabetes a obezita. - ISSN 1335-8383 . - Roč. 2, č. 4 (2002), s. 77-78  
  C 3020
  článok

  článok

 5. 10. medzinárodný míting expertov v bariatrickej chirurgii : Saalfelden, Rakúsko, apríl 2012  / Marko Ľ. .  Miniinvazívna chirurgia a endoskopia : chirurgia súčasnosti. - ISSN 1336-6572 . - Roč. 16, č. 3 (2012), s. 29-33  : ilustr., fotogr.  
  C 2984
  článok

  článok

 6. 10. stredoeurópska konferencia o rakovine pľúc  / Peter Beržinec .  Onkológia. - ISSN 1336-8176 . - Roč. 1, č. 2 (2006), s. 132-134  : Obr., tab.  
  C 3069
  článok

  článok

 7. 10. vedecký celoštátny kongres ČGGS konaný v Hradci Králové v dňoch 3.-5. novembra 2004  / Š. Koval .  Geriatria : odborný časopis slovenských a českých geriatrov. - ISSN 1335-1850 . - Roč. 10, č. 4 (2004), s. 148, 162  
  C 2999
  článok

  článok

 8. 10. výročný kongres Medzinárodnej spoločnosti pre bunkovú výmenu 7.-10. máj 2004, Dublin, Írsko  / Eva Goncalvesová, Juraj Fabián .  Kardiológia. - ISSN 1210-0048 . - Vol. 14, no. 1 (2005), p. K/C 1-2  
  C 2635
  článok

  článok

 9. 10th annual general meeting of the European diabetic nephropathy study group v Bratislave  / P. Ponťuch .  Medicínsky monitor. - ISSN 1335-0951 . - Roč. 3, č. 6 (1997), s. 38  
  C 2879
  článok

  článok

 10. 10th Congress of the European Confederation of Medical Mycology (June 17-June 20 2004 Wroclaw)  / Hana Zelenková, Julie Stracenská .  Derma 3. tisícročia : odborný časopis dermatovenerológie, estetickej dermatológie a kozmetiky. - ISSN 1335-7913 . - Roč. 4, č. 2-3 (2004), s. 38-39  : Fotogr.  
  C 3030
  článok

  článok