Výsledky vyhľadávania

 1. 3. Európsky deň cystickej fibrózy  / Katarína Štepánková .  Pediatria pre prax. - ISSN 1336-8168 . - Roč. 9, č. 6 (2008), s. 321  
  C 3070
  článok

  článok

 2. 105. výročie narodenia a XI. memoriál profesora MUDr. Františka Póra  / Miroslav Mydlík, Katarína Derzsiová .  Vnitřní lékařství. - ISSN 0042-773X . - Roč. 51, č. 6 (2005), s. 752-754  : Obr.  
  C 137
  článok

  článok

 3. 11. Celoštátna pracovná konferencia SEKCAMA  / Vladimír Bella, Dušan Malatin .  Onkológia. - ISSN 1336-8176 . - Roč. 1, č. 2 (2006), s. 135-136 a 138  
  C 3069
  článok

  článok

 4. 11. Kongres EuroPharm Fora  / Igor Minarovič .  Lekárnické listy : odborno-informačný časopis Slovenskej lekárnickej komory. - ISSN 1335-5821 . - Roč., č. 11 (2002), s. 25  : Obr.  
  C 3004
  článok

  článok

 5. 11. kongres Európskej akadémie dermatológie a venerológie v Prahe  / Peter Osuský .  Derma : medzinárodný interdisciplinárny časopis pre dermatovenerológiu a príbuzné odbory : international interdisciplinary journal of dermatovenerology and related disciplines. - ISSN 1335-7360 . - Roč. 3, č. 1 (2003), s. 34-35  
  C 3015
  článok

  článok

 6. 11. zasadanie Hilfe für Angehrige psychisch Erkrankter (HPE, 12.-13.4.2002, Rakúsko)  / J. Blusková .  Psychiatria : časopis psychiatrov na Slovensku. - ISSN 1335-423X . - Roč. 9, č. 2 (2002), s. 96  
  C 2877
  článok

  článok

 7. 11. Zjazd slovenských psychológov a 23. Psychologické dni tentokrát v Bratislave  / Mária Bratská .  Psychofórum : bulletin Slovenskej psychologickej spoločnosti pri SAV. - ISSN 1335-6267 . - Č. 2 (2005), s. 8-9  
  C 3010
  článok

  článok

 8. <11 th> Central European Lung Cancer Conference  / Peter Beržinec .  Onkológia. - ISSN 1336-8176 . - Roč. 3, č. 3 (2008), s. 208-209  : ilustr., tab.  
  C 3069
  článok

  článok

 9. The 11th international review of bipolar disorders : 4. - 6. apríla 2011, Rím  / Dagmar Breznoščáková .  Psychiatria pre prax. - ISSN 1335-9584 . - Roč. 12, č. 2 (2011), s. 86  
  C 3032
  článok

  článok

 10. 11th World congress for bronchoesophagology, 11th World congress for bronchology, Yokohama, 7.-10. jún 2000  / Ivan Majer .  Respiro : časopis pre kontinuálne vzdelávanie v pneumológii a ftizeológii. - ISSN 1335-3985 . - Roč. 3, č. 1 (2001), s. 39  : Fotogr.  
  C 3006
  článok

  článok