Výsledky vyhľadávania

 1. 16. Severoamerická CF konferencia (NACFC) : New Orleans, Louisiana  / Jaroslava Orosová .  INFO CF. - ISSN 1335-8340 . - Č. 10 (2003), s. 4-9  
  C 3023
  článok

  článok

 2. 16th European congress of psychiatry  / Dagmar Breznoščáková .  Psychiatria pre prax. - ISSN 1335-9584 . - Roč. 9, č. 2 (2008), s. 98-99  
  C 3032
  článok

  článok

 3. 2. stredoeurópsky reumatologický kongres  / J. Rovenský, D. Bitterová .  Informačný bulletin . - Roč. 7, č. 1 (1998), s. 15-16  : Fotogr.  
  C 2810
  článok

  článok

 4. 27. európsky cytologický kongres  / Gabriela Maszticsová, Marcela Drgonová .  Medicínsky monitor. - ISSN 1335-0951 . - Roč. 7, č. 1 (2001), s. 21  
  C 2879
  článok

  článok

 5. 27. európsky cytologický kongres  / G. Maszticsová, M. Drgonová .  Revue ošetrovateľstva a laboratórnych metodík : odborný časopis Slovenskej lekárskej spoločnosti . - Roč. 6, č. 4 (2000), s. 156-157  
  C 2952
  článok

  článok

 6. Adiktológia na kongrese AEP : Asociácia európskych psychiatrov, Nice, apríl 2008  / V. Novotný .  Alkoholizmus a drogové závislosti : odborný časopis Ministerstva zdravotníctva SR a Sekcie drogových závislostí Psychiatrickej spoločnosti SLS. - ISSN 0862-0350 . - Roč. 43, č. 2 (2008), s. 118 a 125-126  
  C 1611
  článok

  článok

 7. Aj ľudia s kožným ochorením potrebujú naše dotyky .  Medical practice : odborná príloha pre lekárov ambulantnej starostlivosti . - Roč. 8, č. 3 (2013), s. 27  : ilustr., fotogr.  
  CP 2939
  článok

  článok

 8. Aké témy nás čakajú na 16. Lekárnickom kongrese?  / Lívia Kerumová, Radka Križanová .  Lekárnik : odborno-informačný mesačník pre lekárnikov. - ISSN 1335-924X . - Roč. 20, č. 9 (2015), s. 34-38  : ilustr., fareb. fotogr.  
  CD 59
  článok

  článok

 9. Angiológia vo Valticiach  / Helena Rusnáková .  Lekárske listy : odborná príloha Zdravotníckych novín . Angiológia . - Č. 15 (2011), s. 3-6 a 8-12  
  CP 2939
  článok

  článok

 10. Antikoagulačná liečba krehkého pacienta - od predsudkov k dôkazom : adherencia a dlhodobá perzistencia pacientov na NOAK - dve tváre tej istej mince  / Milica Šarmírová .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . XVI. Slovenský geriatrický kongres a 43. Gressnerove dni : 17. až 19. máj 2017, Trenčín. - ISSN 1336-4871 . - Č. Extra [jún 3] (2017), s. 13-15  : ilustr., fareb., grafy, obr., tab.  
  CP 2939K
  článok

  článok