Výsledky vyhľadávania

 1. 1. slovenský pediatrický kongres s medzinárodnou účasťou  / Alica Kapellerová .  Medicínsky monitor. - ISSN 1335-0951 . - Roč. 3, č. 6 (1997), s. 7  
  C 2879
  článok

  článok

 2. 10th annual general meeting of the European diabetic nephropathy study group v Bratislave  / P. Ponťuch .  Medicínsky monitor. - ISSN 1335-0951 . - Roč. 3, č. 6 (1997), s. 38  
  C 2879
  článok

  článok

 3. 19. kongres Európskej kardiologickej spoločnosti (Štokholm)  / Július Kasper, Ján Murín .  Kardiológia. - ISSN 1210-0048 . - Roč. 7, č. 1 (1998), s. K/C4-K/C5  
  C 2635
  článok

  článok

 4. 19. kongres Európskej spoločnosti pre kardiológiu (Štokholm, august 1997)  / Ján Murín, Július Kasper .  Zdravotnícke noviny : odborný týždenník pre zdravotníctvo, sociálne služby a farmáciu. - ISSN 1335-4477 . - Roč. 2, č. 40, Lekárske listy (1997), s. 9-12  : Obr.  
  CP 2939
  článok

  článok

 5. 1st Endovascular Therapy Course. Coronary and Peripheral, Paríž (20.-23.5.1997)  / Viliam Fridrich .  Kardiológia. - ISSN 1210-0048 . - Roč. 6, č. 4 (1997), s. 93-94  
  C 2635
  článok

  článok

 6. 2. kongres Európskej gynekologickej spoločnosti, Göttingen, 30.10.-1.11.1997  / Vladimír Ferianec .  Slovenská gynekológia a pôrodníctvo : časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti. - ISSN 1335-0862 . - Roč. 5, č. 2 (1998), s. 103  
  C 2869
  článok

  článok

 7. 26. európske sympózium klinickej farmácie. 15.-17. október 1997, Tours Francia  / V. Kákošová .  Farmaceutický obzor : časopis pre farmaceutickú vedu a prax. - ISSN 0014-8172 . - Roč. 67, č. 6 (1998), s. 161  : Tab.  
  C 233
  článok

  článok

 8. 27. výročná konferencia EAMDA (Istambul, Turecko 4.-7.9.1997)  / Ľubomír Lisý, Peter Jr. Sviček .  Ozvena : spravodajca Organizácie muskulárnych dystrofikov v Slovenskej republike. - ISSN 1335-2490 . - Roč. 6, č. 4 (1997), s. 5-7  
  C 2958
  článok

  článok

 9. 28. technologické dni (26.-28. november 1997, Štrbské Pleso)  / Z. Vitková, K. Gardavská .  Farmaceutický obzor : časopis pre farmaceutickú vedu a prax. - ISSN 0014-8172 . - Roč. 67, č. 4 (1998), s. 106-107  
  C 233
  článok

  článok

 10. 28. technologické dni (Štrbské Pleso, 26.-28. november 1997)  / Z. Vitková, K. Gardavská .  Česká a slovenská farmacie : časopis České farmaceutické společnosti a Slovenské farmaceutické společnosti. - ISSN 1210-7816 . - Roč. 47, č. 3 (1998), s. 142-143  
  C 228
  článok

  článok