Výsledky vyhľadávania

 1. 14. pracovná konferencia Americkej spoločnosti pre hypertenziu, New York  / Ján Murín .  Kardiológia. - ISSN 1210-0048 . - Roč. 8, č. 5 (1999), s. K/C 1-K/C 2  
  C 2635
  článok

  článok

 2. 26. európske sympózium o kalcifikovaných tkanivách  / P. Masaryk .  Rheumatologia : časopis pre otázky pohybového ústrojenstva a spojiva . - Roč. 13, č. 4 (1999), s. 183-184  : Obr.  
  C 2510
  článok

  článok

 3. 3. Siťajov reumatologický seminár  / Ľ. Hrčková .  Informačný bulletin . - Roč. 9, č. 1 (2000), s. 9-10  : Obr.  
  C 2810
  článok

  článok

 4. 38. česko-slovenská AT konferencia  / Vladimír Novotný .  Nemocnica : časopis Fakultnej nemocnice Bratislava . - Roč. 6, č. 4 (1999), s. 15-16  
  C 2862
  článok

  článok

 5. 41. česko-slovenská psychofarmakologická konferencia  / Vladimír Novotný .  Psychiatria : časopis psychiatrov na Slovensku. - ISSN 1335-423X . - Roč. 6, č. 2 (1999), s. 107-108  
  C 2877
  článok

  článok

 6. 43. zjazd slovenských a českých reumatológov v Nitre  / K. Bošmanský, J. Rovenský .  Rheumatologia : časopis pre otázky pohybového ústrojenstva a spojiva . - Roč. 13, č. 3 (1999), s. 130-131  
  C 2510
  článok

  článok

 7. 43. zjazd slovenských a českých reumatológov v Nitre  / K. Bošmanský .  Informačný bulletin . - Roč. 8, č. 1 (1999), s. 15  : Fotogr.  
  C 2810
  článok

  článok

 8. 5. Wolfheze workshop pre kontrolu tuberkulózy v Európe  / Eva Rajecová .  Medicínsky monitor. - ISSN 1335-0951 . - Roč. 5, č. 5 (1999), s. 33  
  C 2879
  článok

  článok

 9. 53. Chirurgický deň Kostlivého  / S. Blažej .  Chirurgický spravodaj. - ISSN 1335-2954 . - Roč. 4, č. 1 (2000), s. 40-42  
  C 2984
  článok

  článok

 10. 6. ázijsko-európsky kongres o dedičných metabolických poruchách  / V. Bzdúch .  Česko-slovenská pediatrie. - ISSN 0069-2328 . - Roč. 55, č. 6 (2000), s. 406-408  
  C 236
  článok

  článok