Výsledky vyhľadávania

 1. 1. Slovensko-český zjazd o spánku a 2. Somnologické dni  / Mária Tormašiová .  Neurológia pre prax. - ISSN 1335-9592 . - Roč. 5, č. 3 (2004), s. 179-180  
  C 3034
  článok

  článok

 2. 2. celostátní konference Senologické sekce ČGPS ČLS JEP - Kontroverze v senologii  / J. Chod, M. Halaška .  Česká gynekologie. - ISSN 1210-7832 . - Roč. 66, č. 6 (2001), s. 460-462  
  C 73
  článok

  článok

 3. 2. dni mladých lekárnikov Slovenska 2004  / Anna Kmeťová .  Lekárnik : odborno-informačný mesačník. - ISSN 1335-924X . - Roč. 9, č. 8 (2004), s. 12-19  : Obr.  
  CD 59
  článok

  článok

 4. 2. dni mladých lekárnikov Slovenska 2004  / Anna Kmeťová .  Lekárnik : odborno-informačný mesačník. - ISSN 1335-924X . - Roč. 9, č. 9 (2004), s. 28-35  : Obr., tab.  
  CD 59
  článok

  článok

 5. 2. Európsky kongres športovej traumatológie Monako  / Branislav Delej .  Medicina sportiva bohemica et slovaca. - ISSN 1210-5481 . - Vol. 12, no. 3 (2003), s. 140-141  
  C 2706
  článok

  článok

 6. 2. kongres Európskej gynekologickej spoločnosti, Göttingen, 30.10.-1.11.1997  / Vladimír Ferianec .  Slovenská gynekológia a pôrodníctvo : časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti. - ISSN 1335-0862 . - Roč. 5, č. 2 (1998), s. 103  
  C 2869
  článok

  článok

 7. 2. lekárnický kongres 2001  / Anna Kmeťová .  Lekárnik : odborno-informačný mesačník . - Roč. 7, č. 1 (2002), s. 8-10  
  CD 59
  článok

  článok

 8. 2. medzinárodná konferencia vojenských chirurgov  / Rudolf Seman .  Medicina militaris Slovaca : odborný časopis zdravotníckej služby ozbrojených síl Slovenskej republiky. - ISSN 1335-5139 . - Roč. 1, č. 1 (1999), s. 41  
  C 3003
  článok

  článok

 9. 2. Memoriál Prof. MUDr. Rudolfa Koreca, DrSc.  / Magdaléna Riemerová, Oliver Rácz .  Diabetes a obezita. - ISSN 1335-8383 . - Roč. 6, č. 11 (2006), s. 66  
  C 3020
  článok

  článok

 10. 2. ročník bojnického workshopu komplexného manažmentu gastrointestinálnych malignít  / Tomáš Šálek .  Onkológia. - ISSN 1336-8176 . - Roč. 1, č. 1 s prílohou (2006), s. 56 a 58  
  C 3069
  článok

  článok