Výsledky vyhľadávania

 1. 10. medzinárodné sympózium "Nízky HDL-cholesterol a metabolický syndróm" Dijon 2002  / Ľ. Fábryová .  Diabetes a obezita. - ISSN 1335-8383 . - Roč. 2, č. 4 (2002), s. 77-78  
  C 3020
  článok

  článok

 2. 10th World Congress on the Menopause - Berlín 10.-14. jún 2002  / Z. Václavová .  Slovenská gynekológia a pôrodníctvo : časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti. - ISSN 1335-0862 . - Roč. 9, č. 4 (2002), s. 207-209  
  C 2869
  článok

  článok

 3. 11. Kongres EuroPharm Fora  / Igor Minarovič .  Lekárnické listy : odborno-informačný časopis Slovenskej lekárnickej komory. - ISSN 1335-5821 . - Roč., č. 11 (2002), s. 25  : Obr.  
  C 3004
  článok

  článok

 4. 11. kongres Európskej akadémie dermatológie a venerológie v Prahe  / Peter Osuský .  Derma : medzinárodný interdisciplinárny časopis pre dermatovenerológiu a príbuzné odbory : international interdisciplinary journal of dermatovenerology and related disciplines. - ISSN 1335-7360 . - Roč. 3, č. 1 (2003), s. 34-35  
  C 3015
  článok

  článok

 5. 11. zasadanie Hilfe für Angehrige psychisch Erkrankter (HPE, 12.-13.4.2002, Rakúsko)  / J. Blusková .  Psychiatria : časopis psychiatrov na Slovensku. - ISSN 1335-423X . - Roč. 9, č. 2 (2002), s. 96  
  C 2877
  článok

  článok

 6. 12. európsky míting o hypertenzii a 19. vedecký míting medzinárodnej spoločnosti pre hypertenziu : Praha, 2002  / Gabriel Kamenský .  Kardiológia. - ISSN 1210-0048 . - Vol. 11, no. 6 (2002), s. K/C 109-111  
  C 2635
  článok

  článok

 7. 12th world congress for bronchology (WCB), 12th world congress for bronchoesophagology (WCBE)  / Ľudovít Gremeň .  Respiro : časopis pre kontinuálne vzdelávanie v pneumológii a ftizeológii. - ISSN 1335-3985 . - Roč. 4, č. 2 (2002), s. 37-38  : Obr.  
  C 3006
  článok

  článok

 8. 140. výročie vzniku Spolku lékařů českých v Prahe  / Marián Bernadič .  Revue ošetrovateľstva a laboratórnych metodík : odborný časopis Slovenskej lekárskej spoločnosti . - Roč. 8, č. 3-4 (2002), s. 90  
  C 2952
  článok

  článok

 9. 16. Severoamerická CF konferencia (NACFC) : New Orleans, Louisiana  / Jaroslava Orosová .  INFO CF. - ISSN 1335-8340 . - Č. 10 (2003), s. 4-9  
  C 3023
  článok

  článok

 10. 18. Pečenkovy epidemiologické dny  / S. Bazovská .  Správy klinickej mikrobiológie. - ISSN 1335-8219 . - Roč. 2, č. 4 (2002), s. 64-66  
  C 3016
  článok

  článok