Výsledky vyhľadávania

 1. 49. pediatrické dni - "Pediatria pre prax" v Bratislave  / Dagmar Székyová, Viktor Jankó .  Pediatria pre prax. - ISSN 1336-8168 . - Roč. 10, č. 3 (2009), s. 163-164  : ilustr., fotogr.  
  C 3070
  článok

  článok

 2. 1000 Transplantácií obličiek na Urologickej klinike v Bratislave  / Ján Breza, Vladimír Zvara .  Medicínsky monitor. - ISSN 1335-0951 . - Č. 2 (2009), s. 29-31  : ilustr., fotogr., graf  
  C 2879
  článok

  článok

 3. 20 rokov od objavenia génu r. 1989-2009  / Anna Feketeová .  INFO CF. - ISSN 1335-8340 . - Č. 20 (2009), s. 3-4  : ilustr. (fareb.), obr.  
  C 3023
  článok

  článok

 4. Adlerovské letné stretnutia : 4. - 7. júl 2009, Drienica, hotel Šomka  / Ľubomíra Stanková .  Sexuológia : časopis Slovenskej sexuologickej spoločnosti. - ISSN 1335-8820 . - Roč. 9, č. 2 (2009), s. 48-49  
  C 3100
  článok

  článok

 5. Ako optimalizovať súčasnú liečbu CHOCHP  / Katarína Bánska .  Medical practice : mesačník pre lekárov ambulantnej starostlivosti. - ISSN 1336-8109 . - Roč. 4, č. 8 (2009), s. 18 a 20-24  : ilustr. (fareb.), fotogr., graf, obr., tab.  
  C 3071
  článok

  článok

 6. Aktualita zo sympózia firmy ASTELLAS o atopickej dermatitíde na 10. kongrese ICD (Praha, 21. máj 2009)  / Renáta Valkyová .  Dermatológia pre prax. - ISSN 1337-1746 . - Roč. 3, č. 3 (2009), s. 130 a 132  
  C 3084
  článok

  článok

 7. Aktuálne problémy v manažmente gastrointestinálnych malignít 2009 .  Medical practice : mesačník pre lekárov ambulantnej starostlivosti. - ISSN 1336-8109 . - Roč. 4, č. 9-10 (2009), s. 49  : ilustr., obr.  
  C 3071
  článok

  článok

 8. Aktuálne problémy v manažmente gastrointestinálnych malignít 2009  / Dávid Martinický .  Lekárnik : odborno-informačný mesačník. - ISSN 1335-924X . - Roč. 14, č. 12 (2009), s. 35  : ilustr., fotogr.  
  CD 59
  článok

  článok

 9. Aktuálne z ASCO 2009  / Stanislav Špánik, Peter Beržinec, Marián Streško .  Onkológia. - ISSN 1336-8176 . - Roč. 4, č. 4 (2009), s. 252-254  : ilustr., obr.  
  C 3069
  článok

  článok

 10. Americký kardiologický kongres (ACC) : 28. - 31. marec 2009, Orlando, USA  / Ján Murin .  Kardiológia. - ISSN 1210-0048 . - Vol. 18, no. 3 (2009)   .  Informácie SKS, pracovných skupín a SHS . - s. K/C 56-K/C 57  
  C 2635
  článok

  článok