Výsledky vyhľadávania

 1. 13. Dni mladých lekárnikov Slovenska : Unipharma partnerom podujatia  / spracovala Radka Križanová .  Lekárnik : odborno-informačný mesačník pre lekárnikov. - ISSN 1335-924X . - Roč. 20, č. 7-8 (2015), s. 34-43  : ilustr. (fareb.), fotogr., tab.  
  CD 59
  článok

  článok

 2. 21. česko-slovenské angiologické sympózium  / Helena Rusnáková .  Medical practice : odborná príloha pre lekárov ambulantnej starostlivosti . - Roč. 10, č. 5 (2015), s. 18-21  : ilustr., fareb., fotogr.  
  C 2939
  článok

  článok

 3. Actim CRP vhodný do domácej lekárničky  / Budincová K., Netriová J. .  Zdravotnícke listy : vedecký recenzovaný časopis. - ISSN 1339-3022 . - Roč. 3, č. 2 (2015), s. A1 - A2   .  Recenzované abstrakty z medzinárodnej vedeckej konferencie Ošetrovateľstvo a zdravie IX. konanej dňa 22. apríla 2015  
  C 3141
  článok

  článok

 4. Addictology Education Forum  / Radovan Vaškovský .  Lekárske listy : odborná príloha Zdravotníckych novín . Psychiatria a neurológia . - Č. 18 (2015), s. 22  : ilustr., fotogr.  
  C 2939
  článok

  článok

 5. Aj tohtoročné zasadnutie EURACT-u bolo prínosom pre smerovanie všeobecného lekárstva v Európe  / Iveta Vaverková .  Primárny kontakt : informácie na jednom mieste. - ISSN 1339-5009 . - Roč. 3, č. 3-4 (2015), s. 14-15  : ilustr., fareb., fotogr.  
  C 3140
  článok

  článok

 6. Akadémia Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska: Fórum artériovej hypertenzie  / Danica Bezáková, Monika Palušková, Iveta Vaverková .  Primárny kontakt : informácie na jednom mieste. - ISSN 1339-5009 . - Roč. 3, č. 3-4 (2015), s. 10-13  : ilustr., fareb., fotogr.  
  C 3140
  článok

  článok

 7. Aké témy nás čakajú na 16. Lekárnickom kongrese?  / Lívia Kerumová, Radka Križanová .  Lekárnik : odborno-informačný mesačník pre lekárnikov. - ISSN 1335-924X . - Roč. 20, č. 9 (2015), s. 34-38  : ilustr., fareb. fotogr.  
  CD 59
  článok

  článok

 8. Ako sme na tom s príjmom chloridu sodného z pokrmov  / Bučková, Ľ., Galková, M., Valková, D. .  Zdravotnícke listy : vedecký recenzovaný časopis. - ISSN 1339-3022 . - Roč. 3, č. 2 (2015), s. A1   .  Recenzované abstrakty z medzinárodnej vedeckej konferencie Ošetrovateľstvo a zdravie IX. konanej dňa 22. apríla 2015  
  C 3141
  článok

  článok

 9. Ako štúdia IMPROVE-IT zmenila pohľad na liečbu pacientov s vysokým KV rizikom?  / Ľubomíra Fábryová .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . XIII. Slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou : 13. - 14. november 2015, Trnava : výber z prednášok. - ISSN 1336-4871 . - Č. 14 (2015), s. 9-10  : ilustr., fareb., obr.  
  C 2939
  článok

  článok

 10. Ako zmení najnovšia medicína dôkazov klinickú prax liečby hypertenzie?  / Alena Mosnárová .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . XX. kongres SKS s medzinárodnou účasťou : 8. - 10. október 2015, Bratislava : výber z prednášok. - ISSN 1336-4871 . - Č. 11 (2015), s. 45-46, 48-57  : ilustr., fareb. fotogr., grafy, obr., tab.  
  C 2939
  článok

  článok