Výsledky vyhľadávania

 1. 11. Zjazd slovenských psychológov a 23. Psychologické dni tentokrát v Bratislave  / Mária Bratská .  Psychofórum : bulletin Slovenskej psychologickej spoločnosti pri SAV. - ISSN 1335-6267 . - Č. 2 (2005), s. 8-9  
  C 3010
  článok

  článok

 2. 1st Endovascular Therapy Course. Coronary and Peripheral, Paríž (20.-23.5.1997)  / Viliam Fridrich .  Kardiológia. - ISSN 1210-0048 . - Roč. 6, č. 4 (1997), s. 93-94  
  C 2635
  článok

  článok

 3. 23. Konferencia európskej spoločnosti klinickej mikrobiológie a infekčného lekárstva (23. ECCMID, Berlín, 27.4. – 30.4. 2013)  / Nikš M. .  Správy klinickej mikrobiológie. - ISSN 1338-645X . - Roč. 13, č. 1-4, č. SA (2013), 1 elektronický optický disk, Spravy klinickej mikrobiológie 2013 c.1-2.pdf, s. 40-45  
  C 3016
  článok

  článok

 4. 23. Konferencia európskej spoločnosti klinickej mikrobiológie a infekčného lekárstva (23. ECCMID, Berlín, 27.4. – 30.4. 2013)  / Czirfuszová M. .  Správy klinickej mikrobiológie. - ISSN 1338-645X . - Roč. 13, č. 1-4, č. SA (2013), 1 elektronický optický disk, Spravy klinickej mikrobiológie 2013 c.1-2.pdf, s. 53-68  
  C 3016
  článok

  článok

 5. 23. výročné stretnutie Medzinárodnej spoločnosti pre transplantáciu srdca a pľúc : Viedeň, 9.-12. apríl 2003  / Juraj Fabián, Eva Goncalvesová .  Kardiológia. - ISSN 1210-0048 . - Vol. 12, no. 4 (2003), s. K/C 59-K/C 61  : Obr.  
  C 2635
  článok

  článok

 6. 55. kongres Francúzskej spoločnosti detskej chirurgie (Paríž 23.-25.9.1998)  / Pavol Vršanský .  Chirurgický spravodaj. - ISSN 1335-2954 . - Roč. 3, č. 2 (1999), s. 45-46  
  C 2984
  článok

  článok

 7. 6th United European Gastroenterology Week (Birmingham, 18.-23.10.1997)  / R. Kunda .  Chirurgický spravodaj. - ISSN 1335-2954 . - Roč. 2, č. 1 (1998), s. 17-18  
  C 2984
  článok

  článok

 8. Ako sa vysporiadať s predsudkami v kardiovaskulárnej liečbe? Riziká a benefity v antikoagulačnej liečbe .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . Ako sa vysporiadať s predsudkami v kardiovaskulárnej liečbe? Riziká a benefity v antikoagulačnej liečbe : 4. október 2018 Šamorín : výber z prednášok. - ISSN 1336-4871 . - Č. Extra [november 1] (2018), s. 3-4  : ilustr., fareb. fotogr.  
  CP 2939K
  článok

  článok

 9. Aktuálne výzvy v liečbe pacientov s vysokým KV rizikom: Inhibítory PCSK9 v KV riziku: od teórie ku klinickej praxi  / Michal Pečík .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . Kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti : 4. - 6. október 2018 Šamorín : výber z prednášok. - ISSN 1336-4871 . - Č. 16 (2018), s. 64-66  : ilustr., fareb. fotogr., grafy, obr.  
  CP 2939K
  článok

  článok

 10. Aktuálne výzvy v liečbe pacientov s vysokým KV rizikom: Nové klinické dáta o iPCSK9  / Michal Pečík .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . Kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti : 4. - 6. október 2018 Šamorín : výber z prednášok. - ISSN 1336-4871 . - Č. 16 (2018), s. 55-50  : ilustr., fareb. fotogr., grafy, obr., tab.  
  CP 2939K
  článok

  článok