Výsledky vyhľadávania

 1. 28. sympózium Pracovnej skupiny pre výživu diabetu pri EASD  / Viera Kissová .  Diabetes a obezita : časopis Slovenskej diabetologickej spoločnosti. - ISSN 1335-8383 . - Roč. 10, č. 20 (2010), s. 102  
  C 3020
  článok

  článok

 2. 28. technologické dni (26.-28. november 1997, Štrbské Pleso)  / Z. Vitková, K. Gardavská .  Farmaceutický obzor : časopis pre farmaceutickú vedu a prax. - ISSN 0014-8172 . - Roč. 67, č. 4 (1998), s. 106-107  
  C 233
  článok

  článok

 3. 28. technologické dni (Štrbské Pleso, 26.-28. november 1997)  / Z. Vitková, K. Gardavská .  Česká a slovenská farmacie : časopis České farmaceutické společnosti a Slovenské farmaceutické společnosti. - ISSN 1210-7816 . - Roč. 47, č. 3 (1998), s. 142-143  
  C 228
  článok

  článok

 4. 28th ESCMID postgraduate education course. Mechanisms of antimicrobial resistance  / A. Liptáková .  Klinická mikrobiologie a infekční lékařství : interdisciplinární časopis pro klinickou a laboratorní medicínu, vydávaný pod záštitou Společnosti infekčního lékařství, Společnosti pro lékařskou mikrobiologii a Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. - ISSN 1211-264X . - Roč. 10, č. 6 (2004), s. 293  
  C 2943
  článok

  článok

 5. 28th ESCMID Postgraduate Education Course Mechanisms of Antimicrobial Resistance  / A. Liptáková .  Správy klinickej mikrobiológie. - ISSN 1335-8219 . - Roč. 4, č. SC/2004, s. 47  
  C 3016
  článok

  článok

 6. 5. konferencia Pharm Tech Europe Paríž, 27.-28. október 1997  / J. Tomasch .  Farmaceutický obzor : časopis pre farmaceutickú vedu a prax. - ISSN 0014-8172 . - Roč. 67, č. 2 (1998), s. 47-48  
  C 233
  článok

  článok

 7. Acute and chronic wounds: Is there a difference? 8th European conference on advances in wound management. 26-28 April 1998, Madrid, Spain  / Hana Zelenková .  Česko-slovenská dermatologie : časopis dermatovenerologických společností. - ISSN 0009-0514 . - Roč. 73, č. 6 (1998), s. 215-217  
  C 470
  článok

  článok

 8. Ako je to s rezistenciou patogénnych kandíd?  / Ružena Pilišiová .  Klinická imunológia a alergológia. - ISSN 1335-0013 . - Zv. 21, č. 3 (2011), s. 37  
  C 2659
  článok

  článok

 9. Aktuality klinickej hypertenziológie 2018 Kongres Európskej kardiologickej spoločnosti (EKS), Barcelona, Španielsko, 8. – 11. jún 2018  / Marian Sninčák .  Via practica. - ISSN 1336-4790 . - Roč. 16, č. 1 (2019), s. 37-40  
  C 3028
  článok

  článok

 10. Akútna urtikária ako prvý klinický prejav toxického poškodenia pečene  / Katarína Hrubišková ... [et al.] .  Klinická imunológia a alergológia. - ISSN 1335-0013 . - Zv. 21, č. 3 (2011), s. 23  
  C 2659
  článok

  článok