Výsledky vyhľadávania

 1. 3. Európsky deň cystickej fibrózy  / Katarína Štepánková .  Pediatria pre prax. - ISSN 1336-8168 . - Roč. 9, č. 6 (2008), s. 321  
  C 3070
  článok

  článok

 2. 11. Kongres EuroPharm Fora  / Igor Minarovič .  Lekárnické listy : odborno-informačný časopis Slovenskej lekárnickej komory. - ISSN 1335-5821 . - Roč., č. 11 (2002), s. 25  : Obr.  
  C 3004
  článok

  článok

 3. 3. Alpský medzinárodný míting expertov v bariatrickej chirurgii  / Ľubomír Marko .  Miniinvazívna chirurgia a endoskopia : chirurgia súčasnosti. - ISSN 1336-6572 . - Roč. 9, č. 1 (2005), s. 36-40  : Obr.  
  C 2984
  článok

  článok

 4. 3. celoštátne stretnutie etických komisií v SR  / Jozef Glasa .  Medicínska etika a bioetika : časopis pre medicínsku etiku a bioetiku. - ISSN 1335-0560 . - Vol. 11, no. 1-2 (2004), p. 20  
  C 2855
  článok

  článok

 5. 3. európska konferencia o metadonovej a inej substitučnej liečbe (Ľubľana 17.-20.9.1997)  / J. Somošová .  Alkoholizmus a drogové závislosti. - ISSN 0862-0350 . - Roč. 33, č. 1 (1998), s. 60-61  
  C 1611
  článok

  článok

 6. 3. európsky meeting o kalciových antagonistoch, Amsterdam (29.10.-31.10.1997)  / Gabriel Kamenský .  Kardiológia. - ISSN 1210-0048 . - Roč. 7, č. 1 (1998), s. K/C5-K/C7  
  C 2635
  článok

  článok

 7. 3. konferencia o orálnom zdraví, Budapest, november 2000 - správa  / N. Markovská .  Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství : časopis stomatologických společností. - ISSN 1213-0613 . - ISSN 1210-7891 . - ISSN 1213-0613 . - Roč. 101/49, č. 3 (2001), s. 107  
  C 487
  článok

  článok

 8. 3. kongres Európskej federácie internej medicíny, Edinburgh, 9.-12.5.2001  / Lýdia Pundová, Darina Petrášová .  Ateroskleróza : metabolizmus, klinika a liečba. - ISSN 1335-2253 . - Roč. 5, č. 3 (2001), s. 192  
  C 2971
  článok

  článok

 9. 3. kongres slovenských a českých osteológov  / Z. Kmečová .  Informačný bulletin . - Roč. 9, č. 2 (2000), s. 10-11  
  C 2810
  článok

  článok

 10. 3. medzinárodná konferencia o silovom tréningu : (Budapešt 13.-17.11.2002)  / Dušan Hamar .  Medicina sportiva bohemica et slovaca. - ISSN 1210-5481 . - Vol. 5, no. 1 (2003), s. 36-39  
  C 2706
  článok

  článok