Výsledky vyhľadávania

 1. Age Explorer : alebo Spoznávanie života sedemdesiatnika  / Dávid Martinický .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . X. slovenský geriatrický kongres a 37. Gressnerove dni : 21. - 23. september 2011, Bratislava. - ISSN 1336-4871 . - Č. 13 (2011), s. 14 a 16  
  CP 2939
  článok

  článok

 2. Aterogénna dyslipidémia ako závažný rizikový faktor KV ochorení  / Branislav Vohnout .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . <XXXVII. >výročná konferencia Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva : 13. - 15. október 2016, Starý Smokovec : výber z prenášok. - ISSN 1336-4871 . - Č. 12 (2016), s. 13-18  : ilustr., fareb., fotogr., grafy, obr., sch., tab.  
  CP 2939K
  článok

  článok

 3. Blok venovaný vzdelávaniu paktických lekárov : Pregraduálna príprava vo všeobecnom lekárstve  / Denisa Semková .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . <XXXVII. >výročná konferencia Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva : 13. - 15. október 2016, Starý Smokovec : výber z prenášok. - ISSN 1336-4871 . - Č. 12 (2016), s. 19-20  : ilustr., fareb., fotogr.  
  CP 2939K
  článok

  článok

 4. Blok venovaný vzdelávaniu praktických lekárov : Špecializačná príprava a rezidenčné miesta vo všeobecnom praktickom lekárstve v ČR  / Denisa Semková .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . <XXXVII. >výročná konferencia Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva : 13. - 15. október 2016, Starý Smokovec : výber z prenášok. - ISSN 1336-4871 . - Č. 12 (2016), s. 20-21  
  CP 2939K
  článok

  článok

 5. Blok venovaný vzdelávaniu praktických lekárov : Vzdelávanie vo všeobecnom lekárstve na Klinike všeobecného lekárstva UPJŠ LF a Nemocnice Košice-Šadca, a. s.  / Denisa Semková .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . <XXXVII. >výročná konferencia Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva : 13. - 15. október 2016, Starý Smokovec : výber z prenášok. - ISSN 1336-4871 . - Č. 12 (2016), s. 21  
  CP 2939K
  článok

  článok

 6. Diskusné fórum lekárnikov  / Anna Kmeťová .  Lekárnik : odborno-informačný mesačník pre lekárnikov. - ISSN 1335-924X . - Roč. 16, č. 7 (2011), s. 26-27  : ilustr. (fareb.), fotogr.  
  CD 59
  článok

  článok

 7. XXXVII. Endokrinologické dni 9 - 11. október 2014, Žilina  / Barbara Marková .  Miniinvazívna chirurgia a endoskopia : chirurgia súčasnosti. - ISSN 1336-6572 . - Roč. 18, č. 4 (2014), s. 45-47  
  C 2984
  článok

  článok

 8. Epidemiológia fibrilácie predsiení na ambulancii VLD  / Denisa Semková .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . <XXXVII. >výročná konferencia Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva : 13. - 15. október 2016, Starý Smokovec : výber z prenášok. - ISSN 1336-4871 . - Č. 12 (2016), s. 22  
  CP 2939K
  článok

  článok

 9. Farmaceuti rokovali na Donovaloch  / Magdaléna Fulmeková .  Lekárnické listy : odborno-informačný časopis Slovenskej lekárnickej komory. - ISSN 1335-5821 . - Roč. 13, č. 7-8 (2011), s. 12-17  : ilustr. (fareb.), fotogr.  
  C 3004
  článok

  článok

 10. Informácia z 37. zasadanie Komisie pre narkotické drogy (Comission on narcotic drugs)  / Ľ. Okruhlica .  Alkoholizmus a drogové závislosti. - ISSN 0862-0350 . - Roč. 39, č. 2 (2004), s. 117-118  
  C 1611
  článok

  článok