Výsledky vyhľadávania

 1. 41. česko-slovenská psychofarmakologická konferencia  / Vladimír Novotný .  Psychiatria : časopis psychiatrov na Slovensku. - ISSN 1335-423X . - Roč. 6, č. 2 (1999), s. 107-108  
  C 2877
  článok

  článok

 2. 41. Diabetologické dni v Luhačoviciach  / Andrea Bukovská .  Diabetik : odborný zdravotnícky časopis pre diabetickú a diabetologickú verejnosť. - ISSN 1336-0426 . - Roč. 4, č. 3 (2005), s. 80  
  C 3038
  článok

  článok

 3. 41. zjazd slovenských a českých reumatológov v Trnave  / K. Bošmanský .  Informačný bulletin . - Roč. 6, č. 2 (1997), s. 10-11  : Obr.  
  C 2810
  článok

  článok

 4. Antikoagulačná liečba a manažment pacientov s fibriláciou predsiení a v liečbe hlbokej žilovej trombózy  / Denisa Semková .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . XIV.slovenský geriatrický kongres s medzinárodnou účasťou a 41. Gressnerove dni : 15. až 17. apríl 2015, Štrbské Pleso. - ISSN 1336-4871 . - Č. 5 (2015), s. 16 a 18-22  : ilustr., fareb., fotogr., graf, obr., tab.  
  C 2939
  článok

  článok

 5. Blok prednášok VARIA I : Geriatrický kongres a Gressnerove dni  / Denisa Semková .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . XIV.slovenský geriatrický kongres s medzinárodnou účasťou a 41. Gressnerove dni : 15. až 17. apríl 2015, Štrbské Pleso. - ISSN 1336-4871 . - Č. 5 (2015), s. 23-24 a 26-30  : ilustr., fareb., fotogr., grafy, obr., tab.  
  C 2939
  článok

  článok

 6. Blok prednášok VARIA II : Geriatrický kongres a Gressnerove dni  / Denisa Semková .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . XIV.slovenský geriatrický kongres s medzinárodnou účasťou a 41. Gressnerove dni : 15. až 17. apríl 2015, Štrbské Pleso. - ISSN 1336-4871 . - Č. 5 (2015), s. 37-45  : ilustr., fareb., fotogr., grafy, obr., sch., tab.  
  C 2939
  článok

  článok

 7. Blok zahraničných účastníkov I - blok prednášok z ČR : Geriatrický kongres a Gressnerove dni  / Denisa Semková .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . XIV.slovenský geriatrický kongres s medzinárodnou účasťou a 41. Gressnerove dni : 15. až 17. apríl 2015, Štrbské Pleso. - ISSN 1336-4871 . - Č. 5 (2015), s. 4-10  : ilustr., fareb., fotogr., obr., tab.  
  C 2939
  článok

  článok

 8. 41. Európske sympózium klinickej farmácie  / Mária Göbö[o]vá .  Lekárnik : odborno-informačný mesačník pre lekárnikov. - ISSN 1335-924X . - Roč. 18, č. 6 (2013), s. 46-47  : ilustr. (fareb.), fotogr.  
  CD 59
  článok

  článok

 9. Hepatocelulárny karcinóm  / Dávid Martinický .  Lekárske listy : odborná príloha Zdravotníckych novín . Hepatológia . - Č. 44 (2013), s. 12-16  : ilustr. (fareb.), fotogr., grafy, schémy, tab.  
  CP 2939
  článok

  článok

 10. Interdisciplinárny manažment pacienta so sclerosis multiplex: Prognostická hodnota MR vyšetrenia pri SM  / Denisa Semková .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . Interdisciplinárny manažment pacienta so sclerosis multiplex : 17. máj 2019 Bardejov : výber z prednášok. - ISSN 1336-4871 . - Č. Extra 17 [jún] (2019), s. 9-13  : ilustr., fareb. fotogr., grafy, obr., tab.  
  CP 2939K
  článok

  článok