Výsledky vyhľadávania

 1. 43. zjazd slovenských a českých reumatológov v Nitre  / K. Bošmanský, J. Rovenský .  Rheumatologia : časopis pre otázky pohybového ústrojenstva a spojiva . - Roč. 13, č. 3 (1999), s. 130-131  
  C 2510
  článok

  článok

 2. 43. zjazd slovenských a českých reumatológov v Nitre  / K. Bošmanský .  Informačný bulletin . - Roč. 8, č. 1 (1999), s. 15  : Fotogr.  
  C 2810
  článok

  článok

 3. Antikoagulačná liečba krehkého pacienta - od predsudkov k dôkazom : adherencia a dlhodobá perzistencia pacientov na NOAK - dve tváre tej istej mince  / Milica Šarmírová .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . XVI. Slovenský geriatrický kongres a 43. Gressnerove dni : 17. až 19. máj 2017, Trenčín. - ISSN 1336-4871 . - Č. Extra [jún 3] (2017), s. 13-15  : ilustr., fareb., grafy, obr., tab.  
  CP 2939K
  článok

  článok

 4. Antikoagulačná liečba krehkého pacienta - od predsudkov k dôkazom : pohľad kardiológa na tromboprofylaxiu u geriatrického pacienta  / Milica Šarmírová .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . XVI. Slovenský geriatrický kongres a 43. Gressnerove dni : 17. až 19. máj 2017, Trenčín. - ISSN 1336-4871 . - Č. Extra [jún 3] (2017), s. 5-9  : ilustr., fareb., fotogr., graf, obr., sch.  
  CP 2939K
  článok

  článok

 5. Antikoagulačná liečba krehkého pacienta - od predsudkov k dôkazom : pohľad nefrológa na špecifiká antikoagulačnej liečby u krehkého pacienta  / Milica Šarmírová .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . XVI. Slovenský geriatrický kongres a 43. Gressnerove dni : 17. až 19. máj 2017, Trenčín. - ISSN 1336-4871 . - Č. Extra [jún 3] (2017), s. 10-13  : ilustr., fareb., grafy, obr., tab.  
  CP 2939K
  článok

  článok

 6. Bezpečnosť pacienta bola hlavnou témou 43. medzinárodného sympózia klinickej farmácie  / Anna Oleárová .  Lekárnické listy : odborno-informačný časopis Slovenskej lekárnickej komory. - ISSN 1335-5821 . - Roč. 16, č. 12 (2014), s. 24-26  : ilustr., fotogr.  
  C 3004
  článok

  článok

 7. XLIII. bratislavské onkologické dni - správa z podujatia  / Oľga Szegheöová .  Onkológia. - ISSN 1336-8176 . - Roč. 1, č. 4 (2006), s. 262-265  
  C 3069
  článok

  článok

 8. XLIII.dni klinickej mikrobiológie: Molekulárna biológia v klinickej mikrobiológii, Hotel Mních, Bobrovecká dolina, 7.11.2008 až 9.11.2008  / Milan Nikš, Rudolf Botek .  Správy klinickej mikrobiológie. - ISSN 1335-8219 . - Roč. 8, č. 3-4 (2008), s. 34-38  
  C 3016
  článok

  článok

 9. 43. dni posudkového lekárstva v Patinciach  / Jana Kelemenová .  Lekárske listy : odborná príloha Zdravotníckych novín . Interná medicína . - Č. 1 (2012), s. 26-27  
  CP 2939
  článok

  článok

 10. Dojmy z lekárnických dni SFS : lekárnik Quo vadis?  / Beáta Valocká .  Lekárnik : odborno-informačný mesačník pre lekárnikov. - ISSN 1335-924X . - Roč. 22, č. 7 (2017), s. 24  
  CD 59
  článok

  článok