Výsledky vyhľadávania

 1. 68. konferencia Európskej spoločnosti pre aterosklerózu, Bruggy, Belgicko, 7.-10.5.1997  / Jozef Beňačka .  Kardiológia. - ISSN 1210-0048 . - Roč. 7, č. 2 (1998), s. K/C11-K/C12  
  C 2635
  článok

  článok

 2. Správa z kongresu 68. chirurgický deň Kostlivého : hotel Saffron, 5. december 2014  / spracoval Barbara Marková .  Miniinvazívna chirurgia a endoskopia : chirurgia súčasnosti. - ISSN 1336-6572 . - Roč. 19, č. 1 (2015), s. 32-36  
  C 2984
  článok

  článok

 3. Správa zo 68. kongresu Nemeckej spoločnosti pre otolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku  / Danica Rutšeková .  Choroby hlavy a krku : medziodborový časopis pre odborných a praktických lekárov. - ISSN 1210-0447 . - Roč. 6, č. 2 (1997), s. 57-58  
  C 2791
  článok

  článok

 4. Stanoviská Medzinárodnej farmaceutickej federácie (FIP) k budúcnosti nemocničného lekárenstva  / Pavol Púčať, Juraj Sýkora .  Farmaceutický obzor : časopis pre farmaceutickú vedu a prax : odborný časopis Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. - ISSN 0014-8172 . - Roč. 81, č. 10-11 (2012), s. 236-240  
  C 233
  článok

  článok

 5. Z kongresu AHA v New Orleanse  / Ján Murín .  Medical practice : pre lekárov ambulantnej starostlivosti. - ISSN 1336-8109 . - Roč. 14, č. 3 (2019), s. 18-20  : ilustr., fareb., fotogr., obr.  
  CP 2939M
  článok

  článok

 6. Ženeva: Svetové zdravotnícke zhromaždenie WHO  / spracovala: Radka Križanová .  Lekárnik : odborno-informačný mesačník pre lekárnikov. - ISSN 1335-924X . - Roč. 20, č. 6 (2015), s. 18  : ilustr., fotogr.  
  CD 59
  článok

  článok