Výsledky vyhľadávania

 1. ACTION PRO - odborný program : čo je skutočne nové v odporúčaných postupoch ESC 2016 pre liečbu FP?  / Denisa Semková .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . ACTION PRO: komplexný manažment antikoagulačnej lečby u pacientov s fibriláciou predsiení : 21 až 22. apríl 2017, Jasná. - ISSN 1336-4871 . - Č. Extra [jún 5] (2017), s. 3-12  : ilustr., fareb., obr., sch., tab.  
  CP 2939K
  článok

  článok

 2. ACTION PRO - odborný program : liečba VTE: fragilný pacient, pacient s poškodením funkcie obličiek, onkologický pacient  / Denisa Semková .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . ACTION PRO: komplexný manažment antikoagulačnej lečby u pacientov s fibriláciou predsiení : 21 až 22. apríl 2017, Jasná. - ISSN 1336-4871 . - Č. Extra [jún 5] (2017), s. 32-38  : ilustr., fareb., fotogr., grafy, obr., sch.  
  CP 2939K
  článok

  článok

 3. ACTION PRO - odborný program : manažment pacienta s FP a tripletnou liečbou  / Denisa Semková .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . ACTION PRO: komplexný manažment antikoagulačnej lečby u pacientov s fibriláciou predsiení : 21 až 22. apríl 2017, Jasná. - ISSN 1336-4871 . - Č. Extra [jún 5] (2017), s. 22-24  : ilustr., fareb., fotogr., grafy, obr., sch.  
  CP 2939K
  článok

  článok

 4. ACTION PRO - odborný program : manažment pacienta s nevalvulárnou FP a súčasnou poruchou funkcie obličiek  / Denisa Semková .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . ACTION PRO: komplexný manažment antikoagulačnej lečby u pacientov s fibriláciou predsiení : 21 až 22. apríl 2017, Jasná. - ISSN 1336-4871 . - Č. Extra [jún 5] (2017), s. 27-32  : ilustr., fareb., obr., sch., tab.  
  CP 2939K
  článok

  článok

 5. ACTION PRO - odborný program : pacient s FP a poruchou funkcie obličiek z pohľadu nefrológa  / Denisa Semková .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . ACTION PRO: komplexný manažment antikoagulačnej lečby u pacientov s fibriláciou predsiení : 21 až 22. apríl 2017, Jasná. - ISSN 1336-4871 . - Č. Extra [jún 5] (2017), s. 25-27  : ilustr., fareb., grafy, sch., tab.  
  CP 2939K
  článok

  článok

 6. ACTION PRO - odborný program : periintervenčný manažment a postup pri krvácaní pri antikoagulačnej liečbe  / Denisa Semková .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . ACTION PRO: komplexný manažment antikoagulačnej lečby u pacientov s fibriláciou predsiení : 21 až 22. apríl 2017, Jasná. - ISSN 1336-4871 . - Č. Extra [jún 5] (2017), s. 17-22  : ilustr., fareb., fotogr., obr., sch., tab.  
  CP 2939K
  článok

  článok

 7. ACTION PRO - odborný program : perioperačný manažment antikoagulačnej liečby  / Denisa Semková .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . ACTION PRO: komplexný manažment antikoagulačnej lečby u pacientov s fibriláciou predsiení : 21 až 22. apríl 2017, Jasná. - ISSN 1336-4871 . - Č. Extra [jún 5] (2017), s. 15-17  : ilustr., fareb., tab.  
  CP 2939K
  článok

  článok

 8. ACTION PRO - odborný program : polymorbídny pacient s FP - perioperačný manažment a manažment krvácania  / Denisa Semková .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . ACTION PRO: komplexný manažment antikoagulačnej lečby u pacientov s fibriláciou predsiení : 21 až 22. apríl 2017, Jasná. - ISSN 1336-4871 . - Č. Extra [jún 5] (2017), s. 38-41  : ilustr., fareb., fotogr., sch.  
  CP 2939K
  článok

  článok

 9. ACTION PRO - odborný program : polymorbídny pacient s FP - realita všedného dňa  / Denisa Semková .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . ACTION PRO: komplexný manažment antikoagulačnej lečby u pacientov s fibriláciou predsiení : 21 až 22. apríl 2017, Jasná. - ISSN 1336-4871 . - Č. Extra [jún 5] (2017), s. 12-15  : ilustr., fareb., grafy  
  CP 2939K
  článok

  článok

 10. Antikoagulácia u pacientov s NVFP a valvulopatiou  / pripravila: Alena Mosnárová .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . ACTION-PRO Real World data 2016 : 29. - 30. apríl 2016, Tále. - ISSN 1336-4871 . - č. Extra [august 1] (2016), s. 17-19  : ilustr., fareb., fotogr., sch.  
  CP 2939K
  článok

  článok