Výsledky vyhľadávania

 1. 33. európske sympózium klinickej farmácie  / Mária Göböová .  Lekárnik : odborno-informačný mesačník. - ISSN 1335-924X . - Roč. 10, č. 1 (2005), s. 26-27  : Obr.  
  CD 59
  článok

  článok

 2. 33. európske sympózium klinickej farmácie  / M. Göböová .  Farmaceutický obzor : časopis pre farmaceutickú vedu a prax. - ISSN 0014-8172 . - Roč. 74, č. 2-3 (2005), s. 45-46  
  C 233
  článok

  článok

 3. EGIS napĺňa zmysel slova zdravie  / Kamila Hudáková .  Lekárnik : odborno-informačný mesačník. - ISSN 1335-924X . - Roč. 11, č. 1 (2006), s. 44-45  : Obr.  
  CD 59
  článok

  článok

 4. EGIS - tradícia kvality .  Via practica. - ISSN 1336-4790 . - Roč. 8, č. 3 (2011), s. [140-141]  : ilustr., fotogr.  
  C 3028
  článok

  článok

 5. Potreba zlepšiť formy komunikácie s pacientom o rizikách výskytu nežiadúcich účinkov  / Juraj Sýkora .  Lekárnik : odborno-informačný mesačník. - ISSN 1335-924X . - Roč. 10, č. 2 (2005), s. 44-45  : Obr.  
  CD 59
  článok

  článok

 6. Účasť pracovníkov Katedry farmakológie a toxikológie FaF UK na 33. európskom sympóziu klinickej farmácie v Prahe  / Magdaléna Kuželová .  Lekárnik : odborno-informačný mesačník. - ISSN 1335-924X . - Roč. 10, č. 2 (2005), s. 42-43  : Obr.  
  CD 59
  článok

  článok