Výsledky vyhľadávania

 1. 49. pediatrické dni - "Pediatria pre prax" v Bratislave  / Dagmar Székyová, Viktor Jankó .  Pediatria pre prax. - ISSN 1336-8168 . - Roč. 10, č. 3 (2009), s. 163-164  : ilustr., fotogr.  
  C 3070
  článok

  článok

 2. 10. stredoeurópska konferencia o rakovine pľúc  / Peter Beržinec .  Onkológia. - ISSN 1336-8176 . - Roč. 1, č. 2 (2006), s. 132-134  : Obr., tab.  
  C 3069
  článok

  článok

 3. 11. Celoštátna pracovná konferencia SEKCAMA  / Vladimír Bella, Dušan Malatin .  Onkológia. - ISSN 1336-8176 . - Roč. 1, č. 2 (2006), s. 135-136 a 138  
  C 3069
  článok

  článok

 4. 14. pracovná konferencia Americkej spoločnosti pre hypertenziu, New York  / Ján Murín .  Kardiológia. - ISSN 1210-0048 . - Roč. 8, č. 5 (1999), s. K/C 1-K/C 2  
  C 2635
  článok

  článok

 5. 16. Severoamerická CF konferencia (NACFC) : New Orleans, Louisiana  / Jaroslava Orosová .  INFO CF. - ISSN 1335-8340 . - Č. 10 (2003), s. 4-9  
  C 3023
  článok

  článok

 6. 19. Pečenkovy epidemiologické dny  / Ján Kazár .  Správy klinickej mikrobiológie. - ISSN 1335-8219 . - Roč. 3, č. 3 (2003), s. 9-10  
  C 3016
  článok

  článok

 7. 2. celostátní konference Senologické sekce ČGPS ČLS JEP - Kontroverze v senologii  / J. Chod, M. Halaška .  Česká gynekologie. - ISSN 1210-7832 . - Roč. 66, č. 6 (2001), s. 460-462  
  C 73
  článok

  článok

 8. 2. medzinárodná konferencia vojenských chirurgov  / Rudolf Seman .  Medicina militaris Slovaca : odborný časopis zdravotníckej služby ozbrojených síl Slovenskej republiky. - ISSN 1335-5139 . - Roč. 1, č. 1 (1999), s. 41  
  C 3003
  článok

  článok

 9. 2. slovensko-česká konferencia klinickej farmakológie. Nitra 3. - 5. november 2005  / Lívia Magulová .  Lekárnik : odborno-informačný mesačník. - ISSN 1335-924X . - Roč. 11, č. 1 (2006), s. 21-24  : Obr.  
  CD 59
  článok

  článok

 10. 20 rokov od objavenia génu r. 1989-2009  / Anna Feketeová .  INFO CF. - ISSN 1335-8340 . - Č. 20 (2009), s. 3-4  : ilustr. (fareb.), obr.  
  C 3023
  článok

  článok