Výsledky vyhľadávania

 1. Akcelerovaný zápal pri CHOCHP?  / Monika Laššánová, Štefan Laššán .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . <XVIII. kongres Slovenskej a Českej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti : 12. - 14. jún 2013, Horný Smokovec. - ISSN 1336-4871 . - Č. 8 (2013), s. 4-11  : ilustr. (fareb.), fotogr., grafy, obr., schémy, tab.  
  CP 2939
  článok

  článok

 2. Kľúčové aspekty v liečbe pacientov s CHOCHP  / Monika Laššánová, Štefan Laššán .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . <XVIII. kongres Slovenskej a Českej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti : 12. - 14. jún 2013, Horný Smokovec. - ISSN 1336-4871 . - Č. 8 (2013), s. 12 a 14-21  : ilustr. (fareb.), fotogr., grafy, obr., tab.  
  CP 2939
  článok

  článok

 3. Reflexia kardiovaskulárnej problematiky aj na pneumologickom kongrese v Bratislave  / Magdaléna Žiaková .  Vaskulárna medicína. - ISSN 1338-0206 . - Roč. 2, č. 3 (2010), s. 144  : ilustr. (fareb.), obr.  
  C 3098
  článok

  článok

 4. XII. Kongres Slovenskej a Českej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti Nitra 17.-20. júna 2004  / Daniel Magula, Ján Plutinský, Štefan Petríček .  Studia pneumologica et phthiseologica. - ISSN 1213-810X . - Roč. 64, č. 6 (2004), s. 295-296  : Obr.  
  C 553
  článok

  článok