Výsledky vyhľadávania

 1. 1. európsky lekárenský kongres  / Jozef Šebest .  Lekárnik : odborno-informačný mesačník. - ISSN 1335-924X . - Roč. 10, č. 12 (2005), s. 13-14  : Obr.  
  CD 59
  článok

  článok

 2. 1. Slovenský osteologický kongres  / P. Masaryk .  Osteologický bulletin : časopis věnovaný problematice skeletu. - ISSN 1211-3778 . - Roč. 4, č. 1 (1999), s. 13  
  C 2968
  článok

  článok

 3. 1. slovenský pediatrický kongres s medzinárodnou účasťou  / Alica Kapellerová .  Medicínsky monitor. - ISSN 1335-0951 . - Roč. 3, č. 6 (1997), s. 7  
  C 2879
  článok

  článok

 4. 10. kongres FEAMC - Nové výzvy pre medicínu a zdravotníctvo v Európe  / Ivica Gulášová .  Revue ošetrovateľstva a laboratórnych metodík : odborný časopis Slovenskej lekárskej spoločnosti. - ISSN 1335-5090 . - Roč. 11, č. 2 (2005), s. 87  
  C 2952
  článok

  článok

 5. 10. vedecký celoštátny kongres ČGGS konaný v Hradci Králové v dňoch 3.-5. novembra 2004  / Š. Koval .  Geriatria : odborný časopis slovenských a českých geriatrov. - ISSN 1335-1850 . - Roč. 10, č. 4 (2004), s. 148, 162  
  C 2999
  článok

  článok

 6. 10. výročný kongres Medzinárodnej spoločnosti pre bunkovú výmenu 7.-10. máj 2004, Dublin, Írsko  / Eva Goncalvesová, Juraj Fabián .  Kardiológia. - ISSN 1210-0048 . - Vol. 14, no. 1 (2005), p. K/C 1-2  
  C 2635
  článok

  článok

 7. 10th World Congress on the Menopause - Berlín 10.-14. jún 2002  / Z. Václavová .  Slovenská gynekológia a pôrodníctvo : časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti. - ISSN 1335-0862 . - Roč. 9, č. 4 (2002), s. 207-209  
  C 2869
  článok

  článok

 8. 11. Kongres EuroPharm Fora  / Igor Minarovič .  Lekárnické listy : odborno-informačný časopis Slovenskej lekárnickej komory. - ISSN 1335-5821 . - Roč., č. 11 (2002), s. 25  : Obr.  
  C 3004
  článok

  článok

 9. 11. kongres Európskej akadémie dermatológie a venerológie v Prahe  / Peter Osuský .  Derma : medzinárodný interdisciplinárny časopis pre dermatovenerológiu a príbuzné odbory : international interdisciplinary journal of dermatovenerology and related disciplines. - ISSN 1335-7360 . - Roč. 3, č. 1 (2003), s. 34-35  
  C 3015
  článok

  článok

 10. 115. kongres Nemeckej chirurgickej spoločnosti (Berlín 28.4.-2.5.1998)  / J. Mičúnek .  Chirurgický spravodaj. - ISSN 1335-2954 . - Roč. 2, č. 4 (1998), s. 34  
  C 2984
  článok

  článok