Výsledky vyhľadávania

 1. 10. medzinárodné sympózium "Nízky HDL-cholesterol a metabolický syndróm" Dijon 2002  / Ľ. Fábryová .  Diabetes a obezita. - ISSN 1335-8383 . - Roč. 2, č. 4 (2002), s. 77-78  
  C 3020
  článok

  článok

 2. 13. medzinárodné sympózium o ateroskleróze (28. september - 2. október 2003, Kyoto, Japonsko)  / Marian Sninčák .  Kardiológia. - ISSN 1210-0048 . - Vol. 13, no. 2 (2004), p. K/C 19-22  
  C 2635
  článok

  článok

 3. 4. medzinárodné sympózium "Heart-brain interactions", Bologna, Taliansko, 21.-22.október 1996  / Gabriel Kamenský .  Kardiológia. - ISSN 1210-0048 . - Roč. 6, č. 2 (1997), s. K/C32-K/C35  
  C 2635
  článok

  článok

 4. CEFORM, 1. stredoeurópske fórum mikrobiológie 26.-28.10.2005, Keszthely, Maďarská republika  / Elena Piecková .  Správy klinickej mikrobiológie. - ISSN 1335-8219 . - Roč. 6, č. 1-2 (2006), s. 54-56  
  C 3016
  článok

  článok

 5. Celosvetový PIC/S seminár v Bratislave : zameranie na kvalitu kontroly  / Miroslav Prachár .  Lekárnik : odborno-informačný mesačník. - ISSN 1335-924X . - Roč. 8, č. 8 (2003), s. 46  : Obr.  
  CD 59
  článok

  článok

 6. Cesty k redukcii rizika: možnosti v oblasti starostlivosti o pacienta. Manažment pacientov s metabolickými a renálnymi rizikovými faktormi : 2. Medzinárodné sympózium, Praha, Česká republika, 2.-3. február 2008  / Marián Sninčák, Kamil Pahuli, Mohamed H. Zain El Abdin .  Interná medicína : recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. - ISSN 1335-8359 . - Roč. 8, č. 5 (2008), s. 312-315  
  C 3021
  článok

  článok

 7. Cesty k redukcii rizika: starostlivosť o pacientov. Kardio-metabolické a renálne riziká a naše možnosti - najnovší vývoj a trendy : 2. medzinárodné sympózium, 2.- 3. február 2008, Praha, Česká republika  / Marian Sninčák, Kamil Pahuli, Zain El Abdin Mohamed H. .  Kardiológia. - ISSN 1210-0048 . - Vol. 17, no. 3 (2008), s. K/C 62-K/C65  
  C 2635
  článok

  článok

 8. Druhé medzinárodné sympózium o antagonistoch angiotenzínu II, Londýn  / Gabriel Kamenský .  Kardiológia. - ISSN 1210-0048 . - Roč. 8, č. 3 (1999), s. K/C6-K/C 7  
  C 2635
  článok

  článok

 9. 8. európske sympózium o Pompeho chorobe : Amsterdam, 11. - 12. november 2016  / Vladimír Bzdúch .  Pediatria : vedecko-odborný lekársky časopis. - ISSN 1336-863X . - Roč. 12, č. 1 (2017), s. 39-40  : ilustr., fareb. fotogr.  
  C 3072
  článok

  článok

 10. Fragmenty z dejín medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny .  Lekárnické listy : odborno-informačný časopis Slovenskej lekárnickej komory. - ISSN 1335-5821 . - Roč. 14, č. 9 (2012), s. 34-35  : ilustr. (fareb.), fotogr.  
  C 3004
  článok

  článok