Výsledky vyhľadávania

 1. 20 rokov existencie Detského kardiocentra  / Viera Vršanská .  Lekárske listy : odborná príloha Zdravotníckych novín . Kardiológia . - Č. 16 (2013), s. 22-23  : ilustr. (fareb.), grafy, tab.  
  CP 2939
  článok

  článok

 2. Amoniak v ovzduší Slovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb Bratislava - vývoj od roku 1997. Nežiaduce účinky prísady do betónu "Frostex"  / D. Múčková, J. Navarová .  Revue ošetrovateľstva, sociálnej práce a laboratórnych metodík : odborný časopis Slovenskej lekárskej spoločnosti. - ISSN 1335-5090 . - Roč. 12, č. 2 (2006), s. 93  : ilustr., tab.  
  C 2952
  článok

  článok

 3. Angiológia v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb - história a súčasnosť  / Igor Riečanský .  Vaskulárna medicína. - ISSN 1338-0206 . - Roč. 2, č. 3 (2010), s. 138-139  
  C 3098
  článok

  článok

 4. CT koronarografia na NÚSCH a.s.  / Matúš Majerčík, Juraj Mikuláš, Andrej Klepanec, Tibor Balázs, Rastislav Bažík, Pavol Chňupa, Viliam Fridrich, Ivan Vulev .  Slovenská rádiológia. - ISSN 1335-0625 . - Roč. 17, č. 2 (2010), s. 25-29  : ilustr., fotogr.  
  C 2857
  článok

  článok

 5. Dekubit môže vzniknúť u rizikového pacienta už po dvoch hodinách ležania na operačnom stole  / zhovárala sa: Milica Šarmírová .  Medical practice : pre lekárov ambulantnej starostlivosti. - ISSN 1336-8109 . - Roč. 12, č. 5 (2017), s. 3-4  : ilustr., fareb., fotogr.  
  CP 2939M
  článok

  článok

 6. Deň detí medzi srdiečkami - Detské kardiocentrum dostalo darček .  Lekárske listy : odborná príloha Zdravotníckych novín . Kardiológia . - Č. 24 (2011), s. 20  : ilustr., fotogr., obr.  
  CP 2939
  článok

  článok

 7. Deň detí medzi srdiečkami : už po šiesty krát v Detskom kardiocentre v Bratislave  / Beáta Kujanová .  Lekárnik : odborno-informačný mesačník pre lekárnikov. - ISSN 1335-924X . - Roč. 17, č. 7 (2012), s. 36-37  : ilustr. (fareb.), fotogr.  
  CD 59
  článok

  článok

 8. Deň detí medzi srdiečkami : už po šiesty krát v Detskom kardiocentre v Bratislave  / Beáta Kujanová .  Lekárnické listy : odborno-informačný časopis Slovenskej lekárnickej komory. - ISSN 1335-5821 . - Roč. 14, č. 6 (2012), s. 18-19  : ilustr. (fareb.), fotogr.  
  C 3004
  článok

  článok

 9. Deň detí medzi srdiečkami v Detskom kardiocentre v Bratislave .  Lekárske listy : odborná príloha Zdravotníckych novín . Angiológia . - Č. 25 (2012), s. 12  : ilustr., fotogr.  
  CP 2939
  článok

  článok

 10. Deň medzi srdiečkami .  Teória a prax - Farmaceutický laborant : odborno-informačný časopis farmaceutických laborantov. - ISSN 1338-743X . - Roč. 2, č. 7 (2013), s. 41  : ilustr. (fareb.), fotogr.  
  C 3119
  článok

  článok