Výsledky vyhľadávania

 1. Angiológia z pohľadu praktických lekárov  / Igor Jenčo .  Lekárske listy : odborná príloha Zdravotníckych novín . Kardiológia a angiológia . - Č. 10 (2016), s. 23-24  
  CP 2939L
  článok

  článok

 2. Aterogénna dyslipidémia ako závažný rizikový faktor KV ochorení  / Branislav Vohnout .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . <XXXVII. >výročná konferencia Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva : 13. - 15. október 2016, Starý Smokovec : výber z prenášok. - ISSN 1336-4871 . - Č. 12 (2016), s. 13-18  : ilustr., fareb., fotogr., grafy, obr., sch., tab.  
  CP 2939K
  článok

  článok

 3. Bezpečnosť pacienta  / Dávid Martinický .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . XXXIV. výročná konferencia Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva SLS : 17. - 19. október 2013, Starý a Horný Smokovec. - ISSN 1336-4871 . - Č. 14 (2013), s. 61-63  : ilustr. (fareb.), tab.  
  CP 2939
  článok

  článok

 4. Blok prednášok venovaný téme diabetes mellitus  / Igor Jenčo .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . XXXIV. výročná konferencia Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva SLS : 17. - 19. október 2013, Starý a Horný Smokovec. - ISSN 1336-4871 . - Č. 14 (2013), s. 41-44  : ilustr. (fareb.), obr., fotogr.  
  CP 2939
  článok

  článok

 5. Blok venovaný angiológii  / Igor Jenčo .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . XXXIII. Konsolidačná výročná konferencia : 11. - 13. október 2012, Vysoké Tatry - Starý Smokovec. - ISSN 1336-4871 . - Č. 21 (2012), s. 23-26  : ilustr. (fareb.), fotogr., tab.  
  CP 2939
  článok

  článok

 6. Blok venovaný klinickej výžive  / Denisa Pochová .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . XXXIII. Konsolidačná výročná konferencia : 11. - 13. október 2012, Vysoké Tatry - Starý Smokovec. - ISSN 1336-4871 . - Č. 21 (2012), s. 28-31  : ilustr. (fareb.), fotogr., obr., sch., tab.  
  CP 2939
  článok

  článok

 7. Blok venovaný vzdelávaniu paktických lekárov : Pregraduálna príprava vo všeobecnom lekárstve  / Denisa Semková .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . <XXXVII. >výročná konferencia Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva : 13. - 15. október 2016, Starý Smokovec : výber z prenášok. - ISSN 1336-4871 . - Č. 12 (2016), s. 19-20  : ilustr., fareb., fotogr.  
  CP 2939K
  článok

  článok

 8. Blok venovaný vzdelávaniu praktických lekárov : Špecializačná príprava a rezidenčné miesta vo všeobecnom praktickom lekárstve v ČR  / Denisa Semková .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . <XXXVII. >výročná konferencia Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva : 13. - 15. október 2016, Starý Smokovec : výber z prenášok. - ISSN 1336-4871 . - Č. 12 (2016), s. 20-21  
  CP 2939K
  článok

  článok

 9. Blok venovaný vzdelávaniu praktických lekárov : Vzdelávanie vo všeobecnom lekárstve na Klinike všeobecného lekárstva UPJŠ LF a Nemocnice Košice-Šadca, a. s.  / Denisa Semková .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . <XXXVII. >výročná konferencia Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva : 13. - 15. október 2016, Starý Smokovec : výber z prenášok. - ISSN 1336-4871 . - Č. 12 (2016), s. 21  
  CP 2939K
  článok

  článok

 10. Centrum pre liečbu drogových závislostí: drogy v súčasnej praxi lekára: Problémoví užívatelia kanabisu - diagnostika a ich medicínsky manažment  / Denisa Semková .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . XXXIX. Výročná konferencia SSVPL : 11. - 13. október 2018 Horný Smokovec : výber z prednášok. - ISSN 1336-4871 . - Č. 15 (2018), s. 33-34  : ilustr., fareb. fotogr., grafy  
  CP 2939K
  článok

  článok