Výsledky vyhľadávania

 1. Aktualizácia HNMH v manažmente VTE  / Helena Rusnáková .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . 21. angiologický kongres a 6. kurz central european vascular forum : 19. - 22. jún 2013, Tatranská Lomnica. - ISSN 1336-4871 . - Č. 9 (2013), s. 4 a 6-8  : ilustr. (fareb.), fotogr., schéma, tab.  
  CP 2939
  článok

  článok

 2. Akútna končatinová ischémia  / Helena Rusnáková .  Lekárske listy : odborná príloha Zdravotníckych novín. - ISSN 1336-4871 . - Č. 23 (2018), s. 14  
  CP 2939L
  článok

  článok

 3. Akútna končatinová ischémia  / Helena Rusnáková .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . 21. angiologický kongres a 6. kurz central european vascular forum : 19. - 22. jún 2013, Tatranská Lomnica. - ISSN 1336-4871 . - Č. 9 (2013), s. 21-23  : ilustr. (fareb.), fotogr.  
  CP 2939
  článok

  článok

 4. XXI. angiologický kongres a 6. kurz central european vascular forum : slávnostné otvorenie .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . 21. angiologický kongres a 6. kurz central european vascular forum : 19. - 22. jún 2013, Tatranská Lomnica. - ISSN 1336-4871 . - Č. 9 (2013), s. 3  : ilustr. (fareb.), fotogr.  
  CP 2939
  článok

  článok

 5. XX. angiologický kongres s medzinárodnou účasťou  / Helena Rusnáková .  Medical practice : odborná príloha pre lekárov ambulantnej starostlivosti . - Roč. 8, č. 3 (2013), s. 24 a 26-27  : ilustr., obr.  
  CP 2939
  článok

  článok

 6. XX. angiologický kongres s medzinárodnou účasťou  / Helena Rusnáková .  Lekárske listy : odborná príloha Zdravotníckych novín . Interná medicína . - Č. 1 (2013), s. 3-7  : ilustr. (fareb.), fotogr., obr.  
  CP 2939
  článok

  článok

 7. Antikoagulačná liečba  / Helena Rusnáková .  Kompendium medicíny : review z odborných kongresov, zjazdov a sympózií . XX. slovenský angiologický kongres s medzinárodnou účasťou : 26. - 29. september 2012, Tatranská Lomnica. - ISSN 1336-4871 . - Č. 16 (2012), s. 10 a 12-13  : ilustr. (fareb.), grafy, tab.  
  CP 2939
  článok

  článok

 8. Endovaskulárne intervencie  / Helena Rusnáková .  Lekárske listy : odborná príloha Zdravotníckych novín. - ISSN 1336-4871 . - Č. 22 (2018), s. 18-19  : ilustr., fareb., obr.  
  CP 2939L
  článok

  článok

 9. Chronické venózne ochorenie  / Dávid Martinický ... [et al.] .  Medical practice : odborná príloha pre lekárov ambulantnej starostlivosti . - Roč. 9, č. 3 (2014), s. 14 a 16-19  : ilustr. (fareb.), grafy, fotogr., obr., sch., tab.  
  CP 2939
  článok

  článok

 10. Chronické venózne ochorenie - stále aktuálny problém : správa z bloku podporeného edukačným grantom spoločnosťou SERVIER  / Helena Rusnáková .  Vaskulárna medicína. - ISSN 1338-0206 . - Roč. 5, č. 1 (2013), s. 48-50  : ilustr., tab.  
  C 3098
  článok

  článok