Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 25  
Váš dotaz: Kód záznamu = ("r031601" ALEBO "r030568" ALEBO "r030384" ALEBO "r030473" ALEBO "r030499" ALEBO "r030362" ALEBO "r030389" ALEBO "r030331" ALEBO "r031639" ALEBO "r030484" ALEBO "r030762" ALEBO "r030553" ALEBO "r030425" ALEBO "r030738" ALEBO "r030429" ALEBO "r030300" ALEBO "r030486" ALEBO "r030376" ALEBO "r031713" ALEBO "r031662" ALEBO "r030526" ALEBO "r030386" ALEBO "r030369" ALEBO "r030531" ALEBO "r030395")
 1. Aktivity v rámci EuroPharm Fora WHO na Slovensku - aktuálny stav a perspektívy  / I. Minarovič .  Farmaceutický obzor : časopis pre farmaceutickú vedu a prax. - ISSN 0014-8172 . - Roč. 73, č. 9-10 (2004), s. 279  
  C 233
  článok

  článok

 2. Aktuálne otázky a problémy terapie fytofarmakami  / D. Košťálová ... [et al.] .  Farmaceutický obzor : časopis pre farmaceutickú vedu a prax. - ISSN 0014-8172 . - Roč. 73, č. 9-10 (2004), s. 266-267  
  C 233
  článok

  článok

 3. Analogy Transkarbamu 12 s pozměněnou polární hlavou - vztah medzi strukturou a účinkem  / J. Klimentová ... [et al.] .  Farmaceutický obzor : časopis pre farmaceutickú vedu a prax. - ISSN 0014-8172 . - Roč. 73, č. 9-10 (2004), s. 244  : Obr.  
  C 233
  článok

  článok

 4. Analytické hodnotenie 1-(4-fluórfenyl)-4(3-(3-etoxyfenylkarbamoyloxy)-2-hydroxypropyl)piperazíniumdichloridu  / E. Sedlárová ... [et al.] .  Farmaceutický obzor : časopis pre farmaceutickú vedu a prax. - ISSN 0014-8172 . - Roč. 73, č. 9-10 (2004), s. 254  
  C 233
  článok

  článok

 5. Analýza kokainu a jeho majoritního metabolitu ve vzorcích moče s využitím HPLC  / A. Zerzaňová, P. Kastner, J. Klimeš .  Farmaceutický obzor : časopis pre farmaceutickú vedu a prax. - ISSN 0014-8172 . - Roč. 73, č. 9-10 (2004), s. 259  
  C 233
  článok

  článok

 6. Analýza kyseliny abietovej a kyseliny dehydroabietovej v propolise metódou HPLC  / K. Hroboňová ... [et al.] .  Farmaceutický obzor : časopis pre farmaceutickú vedu a prax. - ISSN 0014-8172 . - Roč. 73, č. 9-10 (2004), s. 239  
  C 233
  článok

  článok

 7. Analýza liekov s obsahom H1-antihistaminika desloratadín kapilárnou izotachoforézou  / P. Kubačák ... [et al.] .  Farmaceutický obzor : časopis pre farmaceutickú vedu a prax. - ISSN 0014-8172 . - Roč. 73, č. 9-10 (2004), s. 246  
  C 233
  článok

  článok

 8. Analýza rezíduí tiazínových herbicídov a degradačných produktov atrazínu vo vzorkách náhradnej detskej výživy  / K. Pecníková ... [et al.] .  Farmaceutický obzor : časopis pre farmaceutickú vedu a prax. - ISSN 0014-8172 . - Roč. 73, č. 9-10 (2004), s. 233  
  C 233
  článok

  článok

 9. Analýza spotreby antibiotík v rámci Európskej Únie  / T. Tesař, V. Foltán .  Farmaceutický obzor : časopis pre farmaceutickú vedu a prax. - ISSN 0014-8172 . - Roč. 73, č. 9-10 (2004), s. 286  
  C 233
  článok

  článok

 10. Antiarytmická aktivita novosyntetizovaných potenciálnych beta-blokátorov  / I. Tumová ... [et al.] .  Farmaceutický obzor : časopis pre farmaceutickú vedu a prax. - ISSN 0014-8172 . - Roč. 73, č. 9-10 (2004), s. 257  
  C 233
  článok

  článok