Search results

 1. DeMaterialisations in Art and Art-Historical Discourse in the Twentieth Century : Proceedings of a conference held in Tomaszowice on 14-16 May 2017 / Edited by Wojciech Bałus and Magdalena Kunińska . Cracow : IRSA, 2018 . 238 strán, [1] strana . ISBN 9788389831330 . [1, currently available 1]
  Call numberSign. PKTrack No.LocationSublocationInfo
  O-90146756KnižnicaSklad
  book

  book

 2. Figury obecności i nieobecności : wprowadzenie do francuskiej dysputy o świętych obrazach i o roli sztuki w źyciu kościoła w epoce nowoźytnej / Piotr Krasny . Kraków : Universitas, 2016 . 265 strán . ISBN 9788324227648 : . [1, currently available 1]
  Call numberSign. PKTrack No.LocationSublocationInfo
  N-84044044KnižnicaSklad
  book

  book

 3. Velis quod possis : studia z historii sztuki ofiarowane Profesorowi Janowi Ostrowskiemu / Komitet redakcyjny: Andrzej Betlej ... [et al] . Kraków : Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, 2016 . 820 strán . ISBN 9788375812350 :. ISBN 9788393567539. ISBN 9788365548108 . [1, currently available 1]
  Call numberSign. PKTrack No.LocationSublocationInfo
  O-71245272KnižnicaSklad
  book

  book

 4. Józef Kremer (1806-1875) : Studia i materialy / Redakcja naukowa : Urszula Bęczkowska, Ryszard Kasperowicz, Jacek Maj . Kraków : Instytut historii sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016 . 564 strán . ISBN 9788393567515 . [1, currently available 1]
  Call numberSign. PKTrack No.LocationSublocationInfo
  N-109245410KnižnicaSklad
  book

  book

 5. Imagines pictae : Studia nad gotyckim malarstwem w Polsce / Pod redakcja Wojciecha Walanusa i Marka Walczaka . Kraków : Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, 2016 . 426 strán . ISBN 9788365548085 . [1, currently available 1]
  Call numberSign. PKTrack No.LocationSublocationInfo
  O-69845195KnižnicaSklad
  book

  book

 6. Historyzm, tradycjonalizm, archaizacja : Studia z dziejów świadomości historycznej w średniowieczu i okresie nowożytnym / pod redakcją Marka Walczaka . Kraków : Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, 2015 . 326 strán . ISBN 9788361033974 . [1, currently available 1]
  Call numberSign. PKTrack No.LocationSublocationInfo
  O-78845600KnižnicaSklad
  book

  book

 7. Rozmawiając o wystawie = Talking about Exhibition / Edited by Maria Hussakowska . Kraków : Instytut historii sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012 . 231 strán . ISBN 9788393567508 . [1, currently available 1]
  Call numberSign. PKTrack No.LocationSublocationInfo
  N-12540865KnižnicaSklad
  book

  book

 8. Sztuka kresów wschodnich. T.6 . Kraków : Instytut historii sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006 . 239 strán . ISBN 8388934880 ( brož. ) . [1, currently available 1]
  Call numberSign. PKTrack No.LocationSublocationInfo
  C.XIX-35537410KnižnicaSklad
  book

  book

 9. Prolegomena : Materiely Spotkania Doktorantów Historii Sztuki. 1. Kraków, 13.-15.10.2003 . Kraków : Instytut historii sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005 . 208 strán . ISBN 8390494582 ( brož. ) . [1, currently available 1]
  Call numberSign. PKTrack No.LocationSublocationInfo
  C.XIX-25637209KnižnicaSklad
  book

  book

 10. 10.Modus

  Modus : Prace z historii sztuki. 5 / Redakcja: Wojciech Balus (redaktor), Katarzyna Brzezina (sekretarz redakcji) . Kraków : Universitas, 2004 . 207 strán, [1] strana . ISSN 1641-9715 . [1, currently available 1]
  Call numberSign. PKTrack No.LocationSublocationInfo
  C.XIX-15537032KnižnicaSklad
  book

  book