Search results

Records found: 132  
Your query: Author = "Vaško Imrich"
 1. Stupně volnosti : nezávislé proměnné ve vztazích architektury, pohybů a dění [elektronický zdroj] : autoreferát dizertačnej práce / Autor Jakub Kopec ; Školiteľ (konzultant) Petr Hájek, Jan Tabor ; Oponent Imrich Vaško, Miloš Florián, Mária Topolčanská, Cyril Říha . Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, Katedra architektonickej tvorby, 2021 . 17 strán . [1, currently available 0, at library only 1]
  Call numberSign. PKTrack No.LocationSublocationInfo
  DeI 2757350188Študovňa H18In-Library Use Only
  book

  book

 2. Stupně volnosti : nezávislé proměnné ve vztazích architektury, pohybů a dění : autoreferát dizertačnej práce / Autor Jakub Kopec ; Školiteľ (konzultant) Petr Hájek, Jan Tabor ; Oponent Imrich Vaško, Miloš Florián, Mária Topolčanská, Cyril Říha . Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, Katedra architektonickej tvorby, 2021 . 17 strán . [1, currently available 0, at library only 1]
  Call numberSign. PKTrack No.LocationSublocationInfo
  DI 2589748427Sklad predný H18In-Library Use Only
  book

  book

 3. Stupně volnosti : nezávislé proměnné ve vztazích architektury, pohybů a dění : písomná časť dizertačnej práce / Autor Jakub Kopec ; Školiteľ (konzultant) Petr Hájek, Jan Tabor ; Oponent Imrich Vaško, Miloš Florián, Mária Topolčanská, Cyril Říha . Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, Katedra architektonickej tvorby, 2021 . 78 strán . [1, currently available 0, at library only 1]
  Call numberSign. PKTrack No.LocationSublocationInfo
  DIII 2589648426Sklad predný H18In-Library Use Only
  book

  book

 4. Stupně volnosti : nezávislé proměnné ve vztazích architektury, pohybů a dění [elektronický zdroj] : písomná dizertačná práca, praktická dizertačná práca / Autor Jakub Kopec ; Školiteľ (konzultant) Petr Hájek, Jan Tabor ; Oponent Imrich Vaško, Miloš Florián, Mária Topolčanská, Cyril Říha . Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, Katedra architektonickej tvorby, 2021 . 1 súbor na Cloud úložisku VŠVU . [1, currently available 0, at library only 1]
  Call numberSign. PKTrack No.LocationSublocationInfo
  DV 2589548425Študovňa H18In-Library Use Only
  computer file

  computer file

 5. Architektonická interpretácia : Rekonštrukcia a prístavba Slovenskej národnej galérie v Bratislave / Autor Benjamín Brádňanský, Vít Halada ; Editor Monika Mitášová ; Recenzent Imrich Vaško, Oldřich Ševčík .
  In: Vladimír Dedeček : interpretácie architektonického diela. S. 298-329. Bratislava : Slovenská národná galéria, 2017. ISBN 978-80-8059-198-4 .
  article

  article

 6. Architektonická interpretácia : Slovenský národný archív v Bratislave / Autor Benjamín Brádňanský, Vít Halada ; Editor Monika Mitášová ; Recenzent Imrich Vaško, Oldřich Ševčík .
  In: Vladimír Dedeček : interpretácie architektonického diela. S. 170-205. Bratislava : Slovenská národná galéria, 2017. ISBN 978-80-8059-198-4 .
  article

  article

 7. Architektonická interpretácia : Účelové vzdelávacie zariadenie Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, Modra-Harmónia / Autor Benjamín Brádňanský, Vít Halada, Monika Mitášová, Marian Zervan ; Editor Monika Mitášová ; Recenzent Imrich Vaško, Oldřich Ševčík .
  In: Vladimír Dedeček : interpretácie architektonického diela. S. 114-145. Bratislava : Slovenská národná galéria, 2017. ISBN 978-80-8059-198-4 .
  article

  article

 8. Architektonická interpretácia : Najvyšší súd v SR a Ministerstvo spravodlivosti SR v Bratislave / Autor Vít Halada, Benjamín Brádňanský, Monika Mitášová, Marian Zervan ; Editor Monika Mitášová ; Recenzent Imrich Vaško, Oldřich Ševčík .
  In: Vladimír Dedeček : interpretácie architektonického diela. S. 234-269. Bratislava : Slovenská národná galéria, 2017. ISBN 978-80-8059-198-4 .
  article

  article

 9. Diagramatické genealógie : mutácia, kríženie, vyhodnotenie, diferenciácia (architektonických) zápisov : písomná časť dizertačnej práce / Autor Danica Pišteková ; Školiteľ (konzultant) Peter Stec, Marian Zervan ; Oponent Monika Mitášová, Zuzana Šebeková, Imrich Vaško . Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, Katedra architektonickej tvorby, 2017 . 79 s . [1, currently available 0, at library only 1]
  Call numberSign. PKTrack No.LocationSublocationInfo
  DIII 2395045997Sklad predný H18In-Library Use Only
  book

  book

 10. Diagramatické genealógie : mutácia, kríženie, vyhodnotenie, diferenciácia (architektonických) zápisov : autoreferát dizertačnej práce na získanie akademickej hodnosti "artis doctor" (v skratke ArtD.) v študijnom odbore 2.2.7. Architektonická tvorba / Autor Danica Pišteková ; Školiteľ (konzultant) Peter Stec, Marian Zervan ; Oponent Monika Mitášová, Zuzana Šebeková, Imrich Vaško . Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, Katedra architektonickej tvorby, 2017 . [21] s . [1, currently available 0, at library only 1]
  Call numberSign. PKTrack No.LocationSublocationInfo
  DI 2397046018Sklad predný H18In-Library Use Only
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.