Počet záznamov: 1  

Architectura delineata et sculpta

  1. Architectura delineata et sculpta : Obraz architektúry v grafike 16. - 18. storočia (31. 3. - 29. 5. 2011 : Slovenská národná galéria, Bratislava)

    Architectura delineata et sculpta : Obraz architektúry v grafike 16. - 18. storočia / Martin Čičo ; Kurátor výstavy: Martin Čičo. -- Bratislava : Slovenská národná galéria, 2011. -- 112 strán : čiernobiele a farebné ilustrácie, plány ; 21 cm. -- Obsahuje informacie o zobrazovaní architektúry v 16. a 18. stor., katalóg diel rozdelený na časti s krátkymi textami: Architektúra a staviteľstvo ako symbol a alegória, Antická architektúra, Architektúra minulosti, Ideálna architektúra, Príležitostná - efemérna a divadelná architektúra, Architektúra ako miesto udalosti, Plány, Pohľady na mestá - veduty, Pohľady do mestského interiéru, Mestský interiér - Benátky, Mestský interiér - Viedeň, Zámky a záhradná architektúra, Portrét architektúry : Zámok Mirabell v Salzburgu, Portrét architektúry : Zámok Belveder vo Viedni, Architektúra interiéru, Svet ruín - ruiny sveta - Capriccio, Giovanni Battista Piranesi, popisky a bližšie informácie o vybraných dielach. -- Register. -- Zoznam citovanej a použitej literatúry. -- Neúplný obsah: Obraz architektúry - architektúra obrazu : zrod rozvoj a premeny žánru v maľbe a grafike -- Architektonická teória raného novoveku a spôsob ako zobraziť architektúru -- Perspektíva a maliarstvo -- Obraz architektúry v maliarstve obdobia baroka -- Úlohy grafiky v príbehu architektonického zobrazenia -- Veľké obrazové cykly 16. storočia -- Obraz zámkov v grafických cykloch - symbol reprezentácie moci -- Komplexný obraz komplexných diel - portrét architektúry -- Veduta a mestský interiér - skutočnosť a pohľad -- Ideálna a divadelná architektúra -- Obrazová architektúra v grafike a jej tvorcovia. -- Anglické zhrnutie. -- ISBN : 9788080591588 (brož.) : 9,50 EUR.
    I. Čičo, Martin II. Slovenská národná galéria (Bratislava, Slovensko) III. Esterházyho palác (Bratislava, Slovensko)


    16. - 18. stor * výstavy * architektúra a výtvarné umenie * maliarstvo * grafika * kresba * Európa * Bratislava (Slovensko) * Slovensko * architektúra vo výtvarnom umení * katalógy z výstav

Počet záznamov: 1