Počet záznamov: 1  

Galéria 2003

  1. Galéria

    Galéria 2003 : Ročenka Slovenskej národnej galérie v Bratislave = Yearbook of the Slovak National Gallery in Bratislava = Jahrbuch der Slowakischen Nationalgalerie in Bratislava / Odborné redaktorky: Beata Jablonská, Alexandra Kusá. -- Bratislava : SNG, 2004. -- 265 strán : čiernobiele fotografie, ilustrácie portréty ; 30 cm. -- Obsahuje príspevky, recenzie, informácie o projekte o L. Mednyánszkom, informácie o SNG za rok 2003 (akvizície diel, akvizície archívu, prírastky knižnice, vybrané informácie z výročnej správy). -- Bibliografia v poznámkach pri príspevkoch. -- Neúplný obsah: Reč tela alebo Iné čítanie : K zrodu problému tela a pohlavia v slovenskom výtvarnom umení / Zora Rusinová -- Sorela vo svetle muzeálnych inštitúcií - explicitný príklad novozaložená SNG / Alexandra Kusá -- Výstava-trhák : Muzeológia éry blockbustera / Petra Hanáková -- K obrazom Fransa Franckena II. v Zbierke starého európskeho umenia v Slovenskej národnej galérii / Ivan Rusina -- Ein neuidentifiziertes Bild Francesco Vannis in der Slowakischen Nationalgalerie Bratislava / Maria Pötzl-Malikova -- Neznáma skupinová podobizeň rodiny Migazzi / Ingrid Štibraná -- Krištof Kollmitz a Levoča 1. polovice 17. storočia : Na okraj dožívajúceho mýtu v slovenskej umenovede / Katarína Chmelinová -- Meštiansky portrét v Bratislave na príklade fondu Jurenák / Katarína Beňová -- Súbor plagátov k výstavám Východoslovenského múzea v Košiciach z obdobia rokov 1920-1928 : Eugen Krón a typografická avantgarda / Dagmar Poláčková -- Japonské farebné drevorezy v zbierke Slovenskej národnej galérie / Martin Šugár -- Z histórie umeleckých pohľadníc na Slovensku : Tlačené pohľadnice / Silvia Ilečková -- Na ceste k modernému obrazu : Niekoľko poznámok k dielu Antona Jasuscha a Zoltána Palugyaya / Beata Jablonská -- Monumenta sepulcrorum / Zuzana Ludiková L. Mednyánszky: k projektu -- Z vyhodnotenia architektonickej súťaže : Rekonštrukcia a modernizácia areálu SNG v Bratislave / Katarína Bajcurová, Alexandra Kusá. -- Príspevky po slovensky alebo po nemecky, zhrnutie v angličtine alebo slovenčine. -- ISBN : 8080590931 (brož.) : 4,98 EUR.
    I. Jablonská, Beata, 1967- II. Kusá, Alexandra, 1973- III. Slovenská národná galéria (Bratislava, Slovensko)


    Slovenská národná galéria (Bratislava, Slovensko) * 21. stor * galérie a múzeá * galérie * zbierky galérií * Slovensko * Bratislava (Slovensko) * akvizície diel * vedecká činnosť * odborná činnosť * zborníky * ročenky * výročné správy galérií a múzeí