Počet záznamov: 1  

Nové obzory

  1. Nové

    Nové obzory. 34, Východné Slovensko v rokoch štátoprávnych a politických zmien (1918-1968-1993) / zostavil Jozef Kušnír. -- Prešov : Krajské múzeum v Prešove, 2018. -- 248 strán : čiernobiele a farebné fotografie, portréty, ilustrácie, grafy, faksimile, plány, mapy ; 22 cm. -- Zborník z konferencie, ktorá sa konala v Prešove v Krajskom múzeu, 26. 9. - 27. 9. 2018. -- Bibliografické odkazy v poznámkach pod čiarou. -- Neúplný obsah: Začlenenie východného Slovenska do ČSR (1918-1919) / Peter Švorc -- Rok 1918 a rozvoj slovenského novinárstva v Prešove / Ján Džujko -- Spolkový život pred a po prvej svetovej vojne na príklade spolkov v Prešove a Košiciach [spolky ; spolková činnosť ; Prešov ; Košice] / Nikoleta Lattová -- Vznik Československej republiky a Bardejov / František Gutek -- Počiatky pravoslávnej cirkvi na Slovensku po vzniku prvej ČSR na príklade obcí Becherov a Ladomirová / Jan Kovačič -- Advokácia v Prešove pred a po vzniku Československej republiky / Jozef Kušnír -- Poznámky k maliarskemu dielu Antona Jasuscha (1882-1965) [Anton Jasusch ; maliarstvo ; 20. stor.] / Jozef Ridilla -- Súprava košického nábytku v štýle art deco z obdobia prvej ČSR [nábytok ; Košice ; art deco] / Samuel Bruss -- Železničné výpravné budovy na východnom Slovensku v medzivojnovom období / Michaela Haviarová -- Stavebné aktivity koncernu Baťa na severovýchodnom Slovensku / Tomáš Haviar -- Potŕeba kreativního předávání znalostí o 1. světové válce ve Východokarpatském regionu jako inovativní forma rozvoje východního Slovenska / Jaroslav Vencálek -- Fenomén Slovenská republiká rád a dokumentovanie politických dejín v múzeu / Viera Kačmaríková -- Na ceste k roku 1948 / Patrik Derfiňák -- Sviečková manifestácia v perspektíve východného Slovenska / František Neupauer -- Obnovenie výchovy a vzdelávania gréckokatolíckeho kňazského dorastu v Prešove po roku 1989 / Peter Borza. -- Anglicé zhrnutia príspevkov, väčšina textu v slovenčine, jeden príspevok v češtine. -- ISBN : 9788089952052.
    I. Kušnír, Jozef, 1988- II. Krajské múzeum (Prešov, Slovensko)


    20. stor * historiografia * spoločnosť a politika * náboženstvo * dejiny jednotlivých krajín * architektúra * Slovensko * východné Slovensko * politické dejiny * 1918-1993 * zborníky * zborníky konferencií

Počet záznamov: 1