Výsledky vyhľadávania

 1. Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie = Acta Musei nationalis Pragae. Series C, Historia Litterarum / Vedoucí redaktor: Kateřina Spurná61 3-4 2016 . 61 , 3-4 , 2016 . Praha : Národní muzeum, 2016 . 98 strán . ISSN 0036-5351 .
  časopis

  časopis

 2. Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie = Acta Musei nationalis Pragae. Series C, Historia Litterarum / Vedoucí rekator: Jaroslava Kašparová61 1-2 2016 . 61 , 1-2 , 2016 . Praha : Národní muzeum, 2016 . 98 strán . ISSN 0036-5351 .
  časopis

  časopis

 3. Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie = Acta Musei nationalis Pragae. Series C, Historia Litterarum / Vedoucí redaktor: Jaroslava Kašparová60 3-4 2015 . 60 , 3-4 , 2015 . Praha : Národní muzeum, 2015 . 84 strán . ISSN 0036-5351 .
  časopis

  časopis

 4. Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie = Acta Musei nationalis Pragae. Series C, Historia Litterarum / Vedoucí redaktor: Jaroslava Kašparová60 1-2 2015 . 60 , 1-2 , 2015 . Praha : Národní muzeum, 2015 . 47 strán . ISSN 0036-5351 .
  časopis

  časopis

 5. Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie = Acta Musei nationalis Pragae. Series C, Historia Litterarum / Vedoucí redaktor: Jaroslava Kašparová59 3-4 2014 . 59 , 3-4 , 2014 . Praha : Národní muzeum, 2014 . 72 strán . ISSN 0036-5351 .
  časopis

  časopis

 6. Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie = Acta Musei nationalis Pragae. Series C, Historia Litterarum / Vedoucí redaktor: Jaroslava Kašparová59 1-2 2014 . 59 , 1-2 , 2014 . Praha : Národní muzeum, 2014 . 44 strán . ISSN 0036-5351 .
  časopis

  časopis

 7. Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie = Acta Musei nationalis Pragae. Series C, Historia Litterarum / Vedoucí redaktor: Jaroslava Kašparová58 3-4 2013 . 58 , 3-4 , 2013 . Praha : Národní muzeum, 2013 . 98 strán . ISSN 0036-5351 .
  časopis

  časopis

 8. Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie = Acta Musei nationalis Pragae. Series C, Historia Litterarum / Vedoucí redaktor: Jaroslava Kašparová58 1-2 2013 . 58 , 1-2 , 2013 . Praha : Národní muzeum, 2013 . 90 strán . ISSN 0036-5351 .
  časopis

  časopis

 9. Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie = Acta Musei nationalis Pragae. Series C, Historia Litterarum / Vedoucí redaktor: Jaroslava Kašparová57 4 2012 . 57 , 4 , 2012 . Praha : Národní muzeum, 2012 . 80 strán . ISSN 0036-5351 .
  časopis

  časopis

 10. Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie = Acta Musei nationalis Pragae. Series C, Historia Litterarum / Vedoucí redaktor: Jaroslava Kašparová57 1-2 2012 . 57 , 1-2 , 2012 . Praha : Národní muzeum, 2012 . 192 strán . ISSN 0036-5351 .
  časopis

  časopis