Number of the records: 1  

Vitázek, Ivan, 1960

 1. Record number0013835
  Date15.08.2017
  TypeH - Schválená autorita
  Personal nameIng., Doc. Vitázek, Ivan,, CSc.
  SourceZdroj
  www.uniag.sk (SPU v Nitre, 15.8.2017)
  Získaná informácia
  Doc., Ing., CSc., vysokoškolský pedagóg, dopravná technika, teplotechnika a hydrotechnika
  Professional Orientationpoľnohospodárska technika
  Súčasné pracoviskoSPUTFA02
  Predchádzajúce pracoviskoKVTZ MF SPU