Number of the records: 1  

prevencia (sociálne problémy)

 1. Record number0372884
  Date21.08.2013
  TypeH - Schválená autorita
  Topical termprevencia (sociálne problémy)
  Other termEnglish prevention (social problems)
  prevencia (sociálna práca)
  sociálna prevencia
  prevencia sociálna
  prevence rizikového správania
  See alsosociálna práca (Broader term)
  výchova a vzdelávanie (Broader term)
  UDC364-212 2008 sociálna práca37.03:364-212 2008 výchova a vzdelávanie
  SourceZdroj
  www.snk.sk
  subject heading

  subject heading

  To the basket