Number of the records: 1  

Súpis publikačnej činnosti pracovníkov VÚŽV Nitra v roku 1990

  1. Súpis publikačnej činnosti pracovníkov VÚŽV Nitra v roku 1990. Nitra : Výskumný ústav živočíšnej výroby, 1991. 125 s.

Number of the records: 1