Number of the records: 1  

Správa o výsledkoch rozboru hospodárskej činnosti za rok 1988

  1. Správa o výsledkoch rozboru hospodárskej činnosti za rok 1988. Nitra : VŠP, 1989. 45 s.

Number of the records: 1