Number of the records: 1  

Nové úlohy v príprave a zvyšovaní kvalifikačnej úrovne vedúcich pracovníkov

  1. Nové úlohy v príprave a zvyšovaní kvalifikačnej úrovne vedúcich pracovníkov. Bratislava : Československá vedeckotechnická spoločnosť, 1984. 184 s.

Number of the records: 1