Number of the records: 1  

Zbližovanie krajín svetového socialistického spoločenstva v súčasnej etape budovania rozvinutej socialistickej spoločnosti

  1. Zbližovanie krajín svetového socialistického spoločenstva v súčasnej etape budovania rozvinutej socialistickej spoločnosti. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1981. 116 s.

Number of the records: 1