Number of the records: 1  

Teória a prax sociálnej politiky a racionálnej zamestnanosti

  1. Teória a prax sociálnej politiky a racionálnej zamestnanosti : Zborník. Banská Bystrica : Dom techniky, 1984. 164 s.

Number of the records: 1