Number of the records: 1  

Tvorba reprodukčných typov ošípaných s intenzívnym rastom a hospodárnou konverziou krmiva

  1. GRÁČIK, Pavol. Tvorba reprodukčných typov ošípaných s intenzívnym rastom a hospodárnou konverziou krmiva. Nitra : Výskumný ústav živočíšnej výroby, 1994. 20 s.

Number of the records: 1